Schema
Kurs: IEG309.27410.22-, Produktionsstrategi 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:41:41
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
AOns17 Aug09:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp mudabd, tentamen  Salstentamen inställd - examination sker i stället i form av hemuppgift. Ta kontakt med läraren för mer information.2022-07-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
mudabd Muhammad Abid  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TGINK.19111.20 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder