Schema
Kurs: IEG305.27405.20-, Projektkurs Industriell ekonomi 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 23:06:00
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 15, 2020
0Mån6 Apr09:00-16:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp bhg, sen  ÄNDRING!! Delredovisning sker genom ett telefonsamtal mellan projektledare och handledare någon gång under denna vecka. Kom överens med handledare om vilken tid som passar er. Skicka även rapporten (så långt ni kommit) 3 dagar innan.2020-03-19
 
Vecka 17, 2020
0Ons22 Apr12:00-12:01 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp caadag, sen  Skriftlig inlämningsuppgift. Mejlas till Carina D.2020-01-08
 
Vecka 19, 2020
ALör9 Maj10:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp sen, tentamen  Hemtentamen - se blackboard eller kontakta kursansvarig för information.2020-03-18
 
Vecka 21, 2020
0Fre22 Maj12:00-12:01 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp bhg, sen  Inlämning slut-RAPPORT. Mejla (som ett enda dokument) till handledare och examinator.2020-01-08
 
Vecka 22, 2020
0Tis26 Maj08:30-16:30 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp bhg, sen  REDOVISNING/EXAMINATION av projektet. Mer information kommer senare via Blackboard. (Stefan, Bengt)2020-03-23
 
Vecka 23, 2020
0Fre5 Jun12:00-12:01 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp bhg, sen  Inlämning KOMPLETTERAD RAPPORT. Mejla (som ett enda dokument) till handledare och examinator.2019-10-18
 
Vecka 34, 2020
ATor20 Aug15:00-19:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp sen, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-08-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
bhg Bengt Halling  
caadag Carina Dahlberg  
sen Stefan Eriksson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGEIY.19106.18 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder