Schema
Kurs: IDG022.14111.20-, Idrottsvetenskap 15.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 14:39:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2020
0Fre28 Aug10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa  
Kursintroduktion i Zoom "live".
Lärare: Maria Westin (mwa@hig.se)
2020-08-11
 
Vecka 36, 2020
0Mån31 Aug13:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, pei  "live"- introduktion till idrottshistoria och introduktion till Uppgift 1 "Vetenskaplig artikel" Vi träffas i zoomrum:
Lärare: Per-Erik Ervasti (pei@hig.se)
2020-08-11
0  15:00-15:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, pei  Inspelad föreläsning Idrottshistoria: förhistoria-tidigmodern tid.
Lärare Per-Eric Ervasti (pei@hig.se) Föreläsningen hittar du i Canvas under moment 0010/0020 Idrottshistoria.
Föreläsningen kan ses under hela kursen.
2020-06-22
0Tis1 Sep13:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa  Gruppdiskussion i Zoom (länk) om presentationsövning. Vi kommer att jobba i
smågrupper i Zoom (break-out-rooms). Först samlas vi alla i zoom.
https://hig-se.zoom.us/j/62541606106 Lärare Maria Westin (mwa@hig.se)
2020-08-11
0Tor3 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mso, mwa  Ledarskap och grupp-processer. Vi träffas i zoomrum
Lärare Mikael Westling Söderström (mso@hig.se)
2020-08-11
0  13:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa  Genomgång av bibliotekssökning i zoomrum:2020-08-11
0Fre4 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei  Seminarium idrottshistoria förhistoria - tidig modern tid. Lärare: Per-Eric Ervasti (pei@hig.se)
2020-06-22
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep10:00-10:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa  Inspelad föreläsning publiceras:
Idrottshistoria modern tid – framtid.
Lärare: Per-Eric Ervasti (pei@hig.se) Föreläsningen hittar du i Canvas under Moment 0010/0020 - Idrottshistoria
2020-05-25
0Tor10 Sep10:00-10:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, mwa  Inspelad föreläsning om hur idrottsvetenskap växt fram som ett vetenskapligt ämne "Det mångvetenskapliga fältet - idrottsvetenskap" Inför föreläsningen, läs sidorna 47-123 i boken Idrottens akademisering. Lärare: Anna Qvarfordt (aeo@hig.se) Finns på Canvas under moment 00101/0020/ Det mångvetenskapliga fältet - Idrottsvetenskap"2020-05-23
 
Vecka 38, 2020
0Mån14 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, pei  Seminarium idrottshistoria modern tid - framtid.
Lärare: Per-Eric Ervasti (pei@hig.se)
2020-08-11
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Liveföreläsning tvärvetenskapliga fältet. Träningslära ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv med gruppuppgift/diskussioner. Läs följande i artikeln "ACSM rekommendationer för styrketräning". Introduction (687-688) Progression principles (688-689) Relevance to sports applications (698-699) och Conclusion (701). Ni hittar artikeln på Canvas.Zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/625416061062020-06-02
0Tis15 Sep10:00-10:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa  Inspelad föreläsning om det tvärvetenskapliga fältet idrottsvetenskap tema -
Kost och hälsa ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Föreläsningen finns på Canvas under moment 0010/0020 - Det tvärvetenskapliga fältet idrottsvetenskap.
Lärare Maria Westin (mwa@hig.se)
2020-05-23
0  14:30-15:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa  Uppföljning och diskussion av förmiddagens inspelade föreläsning om kost. Vi träffas i Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/625416061062020-08-11
0Ons16 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, mwa11519 Liveföreläsning - introduktion till vetenskaplig teori och metod. Innan föreläsningen ska du ha läst i boken av Hassmén&Hassmén kapitel 1-3. Vi ses i zoomrum:
https://hig-se.zoom.us/j/62541606106

Lärare: Kajsa Jerlinder (kjr@hig.se)
2020-08-11
0Tor17 Sep13:00-15:05 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp lsb, mwa  Live - tillämpning av vetenskaplig teori och metod. Vi ses i zoomrum:
https://hig-se.zoom.us/j/62541606106

Lärare: Lena Svennberg (lsb@hig.se)
2020-08-11
 
Vecka 39, 2020
0Mån21 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Se tre video om grundläggande statistik samt läs kapitel 1-3 i boken Prakisk statistik för medicin och hälsa av Jonas Björk. Video ligger under Forskning och Metod introduktion på Canvas2020-08-03
0  14:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Gör statistik quizet på Canvas2020-08-03
0Tis22 Sep10:15-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp gonsvr  Live- föreläsning. Användning av Excel vid analys/presentation av deskriptiv statistik. Praktisk uppgift.
Zoomlänk:https://hig-se.zoom.us/j/6121699981 Lärare: Göran Svedsäter (gonsvr@hig.se)
2020-06-22
0Ons23 Sep09:05-09:35 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Inspelad introduktion till momentet Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) 0030/0040. Ni hittar det på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040)2020-08-10
0Tor24 Sep09:05-09:35 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Inspelad introduktionsförläsning till området Anpassad fysisk aktivitet (AFA). Innan ni ser föreläsningen ska ni ha läst kapitlet "Defining Adapted Physical Activity" av Greg Reid. Kapitlet går att läsa via länk som hitta i Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040) och Litteratur till momentet2020-06-02
 
Vecka 40, 2020
0Mån28 Sep09:00-09:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt  Inspelad föreläsning. Introduktion om delaktighetsaspekter inom Anpassad fysisk aktivitet. Läs innan ni ser föreläsningen. ”Där man söker får man svar: Del I: Teoretisk del sidor 15”. SPSM (2012). Länk till litteraturen hittar ni under Moment AFA- 4 hp (0030/0040) och Litteratur till momentet2020-08-11
0  13:00-13:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt  Inspelade genomgång av gruppuppgift (kajsa) om 0040 Praktisk, muntlig redovisning grupp, Anpassad, fysisk aktivitet (Lärandemål 8), 1hp Betyg: UG.2020-06-02
0Tis29 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, pei  
Redovisning av examinationsuppgift 0010-vetenskaplig artikel. Vi ses i Zoomrum:https://hig-se.zoom.us/j/62541606106
2020-08-11
0Ons30 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mso, mwa  Liveföreläsning det tvärvetenskapliga fältet idrottsvetenskap tema Ledarskap och coaching. Lärare Mikael Westling Söderström (mso@hig.se) Vi ses i zoomrum: https://hig-se.zoom.us/j/614337732
2020-06-18
0Tor1 Okt09:00-09:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Inspelad föreläsning. Om hälsobegreppet och hur det används inom olika vetenskapliga och kulturella traditioner samt FYSS och FaR. (Sven). Läs om Definition av Hälsa. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa (dock inte om Hälsa och ohälsa i arbetslivet i Sverige)2020-08-11
0  22:00-22:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, pei  Inlämning av examinationsuppgift 0020 i Canvas senast kl. 22.00.2020-06-03
0Fre2 Okt11:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt  Frågestund live på zoom om Praktisk, muntlig redovisning grupp, (Lärandemål 8), observationsuppgiften (Kajsa och Sven). https://hig-se.zoom.us/j/625416061062020-06-02
0  23:00-23:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa  Inlämning av examinationsuppgift 0020 - idrottslig praktik. Lämna i Canvas senast kl. 23:00.2020-05-23
 
Vecka 41, 2020
0Ons7 Okt09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Litteraturseminarium på zoom. (sven). Instruktioner om vilken litteratur ni ska läsa och hur litteraturseminariet går till får ni på den inspelade introduktionen av momentet samt ni hittar det på Canvas under AFA momentet och Litteraturseminariet. Zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/625416061062020-06-02
0Fre9 Okt13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt  Live redovisning på zoom av gruppuppgift. (Kajsa och Sven) Zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/625416061062020-06-02
 
Vecka 42, 2020
0Tis13 Okt14:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Frågestund på zoom innan onlinetentan. https://hig-se.zoom.us/j/625416061062020-06-02
0Tor15 Okt09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Tentamen består av två delar. Del 1 öppnar kl. 9:00 och stänger kl. 9:30. Den består av fasta svarsalternativ. Del 2 öppnar 9:30 och stänger 13:00. Den har öppna frågor som ni skriver era svar direkt i tentamen och som hjälp har ni kurslitteraturen. Ni hittar tentorn på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040). Vid krångel med online tentamen ring 070-301 96 742020-08-03
 
Vecka 43, 2020
0Mån19 Okt08:00-09:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Filmer om doping och antidopingarbete från ARD tillgängliga från kl. 8 via Canvas2020-05-28
0Tis20 Okt11:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Momentintroduktion via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/670954194752020-05-28
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, gonsvr  Introduktion till dopingområdet via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/670954194752020-05-28
0Tor22 Okt10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Sociologiska perspektiv på doping och antidopingarbete. Föreläsning via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475
Litteraturhänvisning: Waddington & Smith kap 1, 4-6
2020-05-28
 
Vecka 44, 2020
0Tis27 Okt13:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, pei  Litteraturseminrium: Historik kring doping och antidopingarbete, via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475
Läst till detta tillfälle: Sandahl, Waddington & Smith kap 2-3, Möller et al. kap 2
2020-05-28
0Ons28 Okt10:15-11:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo31217 Gästföreläsare Hans Bergman, Gävleborgs Idrottsförbund: Idrottens antidopingarbete i praktiken. Liveföreläsning som också kommer att streamas.2020-06-03
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, manjon  Medicinsk orientering. Preparat och metoder.
Föreläsning kl. 13-14. Seminarium kl. 14.30-16. Via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475
Litteratur att läsa inför tillfället tillhandahålls via Canvas.
2020-06-01
 
Vecka 45, 2020
0Tis3 Nov13:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Litteraturseminrium: Sociologiska perspektiv, via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475
Läst till detta tillfälle: Waddington & Smith kap 1, 4-6, Hoff 2016 (tillhandahålls via Bb)
2020-05-28
AOns4 Nov09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, tentamenTentamenslokal Tentamen: Doping. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-06-18
 
Vecka 46, 2020
0Tor12 Nov09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Omtentamen består av två delar. Del 1 öppnar kl. 9:00 och stänger kl. 9:30. Den består av fasta svarsalternativ. Del 2 öppnar 9:30 och stänger 13:00. Den har öppna frågor som ni skriver era svar direkt i tentamen och som hjälp har ni kurslitteraturen. Ni hittar tentorn på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040). Vid krångel med online tentamen ring 070-301 96 742020-08-10
 
Vecka 51, 2020
ALör19 Dec10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Doping. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-06-18
 
Vecka 4, 2021
ALör30 Jan10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Doping. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-06-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
aeo Anna Qvarfordt  
gonsvr Göran Svedsäter  
kjr Kajsa Jerlinder  
lsb Lena Svennberg  
manjon Malin Johansson  
mso Mikael Westling Söderström  
mwa Maria Westin  
pei Per-Erik Ervasti  
svnblt Sven Blomqvist  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11519 Lärosal 5 11 34
31217 Lärosal Läranderum 2 31 24
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGIDK.19206.20 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp
SGIDK.19207.20 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder