Schema
Kurs: IDG022.14101.20-, Idrottsvetenskap 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 14:48:04
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
0Mån31 Aug10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51219 Liveföreläsning -Kursintroduktion Idrottsvetenskap 15 hp. Genomgång av kursplan, litteratur och studiehandledning. Presentation av lärare och studenter i kursen. Vi träffas i zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/65897667412 (Campus) Sven Blomqvist (svnblt@hig.se)2020-08-10
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mso, svnblt51221 Ledarskap och gruppprocessen. Vi träffas i zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/65897667412. Lärare Mikael Westling Söderström (mso@hig.se)2020-05-29
0Tis1 Sep10:00-11:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei, svnblt51219 Live - introduktion till idrottshistora och introduktion till Uppgift 1 "Vetenskaplig artikel"
2020-08-11
0  12:00-12:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei, svnblt51219 Inspelad föreläsning Idrottshistoria: förhistoria-tidig modern tid. Föreläsningen hittar du i Canvas under moment 0010/0020 Idrottshistoria Lärare: Per-Eric Ervasti (pei@hig.se)2020-06-09
0  13:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei, svnblt51219 Gruppdiskussion i Zoom (länk) om presentationsövning. Vi kommer att jobba i smågrupper i Zoom (break-out-rooms). Först samlas vi alla i kursrummet https://hig-se.zoom.us/j/65897667412
Lärare Per-Eric Ervasti (pei@hig.se)
2020-08-11
0Tor3 Sep14:30-15:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Biblioteksök. I Krusenstjerna, 23:213 Lärare Maria.Ambren@hig.se2020-08-11
0Fre4 Sep13:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51318 Genomgång av bibliotekssökning och uppstart av Examinationsuppgift 0010. Fyll med mer info om vad, när och hur (länkar etc) EJ KLAR2020-05-25
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei, svnblt51219 Litteraturseminarium Idrottshistoria: förhistoria till tidigmodern tid. https://hig-se.zoom.us/j/65897667412 Lärare Per-Eric Ervasti (pei@hig.se)2020-08-11
0  13:00-13:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei51219 Inspelad föreläsning publiceras: Idrottshistoria modern tid – framtid. Lärare: Per-Eric Ervasti (pei@hig.se) Föreläsningen hittar du i Canvas under Moment 0010/0020 Idrottshistoria.2020-06-22
0Tor10 Sep09:00-09:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, svnblt51324 Inspelad föreläsning om hur idrottsvetenskap växt fram som ett vetenskapligt ämne "Det mångvetenskapliga fältet - idrottsvetenskap" . Inför föreläsningen, läs sidorna 47-123 i boken Idrottens akademisering. Lärare: Anna Qvarfordt (aeo@hig.se). Finns på Canvas under moment 00101/0020/"Det tvärvetenskapliga fältet idrottsvetenskap" .2020-08-11
0Fre11 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei51319 Seminarium – idrottshistoria modern tid – framtid https://hig-se.zoom.us/j/62541606106
Lärare: Per-Eric Ervasti (pei@hig.se
2020-06-22
 
Vecka 38, 2020
0Mån14 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51222 Liveföreläsning "Det tvärvetenskapliga fältet idrottsvetenskap". Träningslära ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv med gruppuppgift/diskussioner. Läs följande i artikeln "ACSM rekommendationer för styrketräning". Introduction (687-688) Progression principles (688-689) Relevance to sports applications (698-699) och Conclusion (701). Ni hittar artikeln på Canvas. https://hig-se.zoom.us/j/658976674122020-08-11
0Tis15 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, svnblt  Inspelad föreläsning om det tvärvetenskapliga fältet idrottsvetenskap tema - Kost och hälsa ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Därefter diskussion i zoom på eftermiddagstiden. Lärare Maria Westin (mwa@hig.se)2020-06-03
0  13:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, svnblt51222 Diskussion i zoom om Kost och hälsa ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Lärare Maria Westin (mwa@hig.se). zoomlänk https://hig-se.zoom.us/j/658976674122020-05-29
0Ons16 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, mwa11519 Liveföreläsning - introduktion till vetenskaplig teori och metod. Innan föreläsningen ska du ha läst i boken av Hassmén&Hassmén kapitel 1-3. Vi ses i zoomrum:
https://hig-se.zoom.us/j/62541606106

Lärare: Kajsa Jerlinder (kjr@hig.se)
2020-08-11
0Tor17 Sep08:45-10:15 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp lsb, svnblt51319 campus - tillämpning av vetenskaplig teori och metod. Lärare Lena Svennberg (lsb@hig.se) grupp 12020-07-27
0  10:30-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp lsb, svnblt51319 campus- tillämpning av vetenskaplig teori och metod. Lärare Lena Svennberg (lsb@hig.se) grupp 22020-07-27
 
Vecka 39, 2020
0Mån21 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51319 Se tre video om grundläggande statistik samt läs kapitel 1-3 i boken Prakisk statistik för medicin och hälsa av Jonas Björk. Video ligger under Forskning och Metod introduktion på Canvas2020-08-03
0  14:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51319 Gör statistik quizet på Canvas2020-08-03
0Tis22 Sep10:15-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp gonsvr51217 Live- föreläsning. Användning av Excel vid analys/presentation av deskriptiv statistik. Praktisk uppgift.
Zoomlänk:https://hig-se.zoom.us/j/6121699981 Lärare: Göran Svedsäter (gonsvr@hig.se)
2020-06-22
0Ons23 Sep09:05-09:35 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51220 Inspelad introduktion till momentet Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) 0030/0040. Ni hittar det på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040)2020-08-11
0Tor24 Sep09:05-09:35 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51220 Inspelad introduktionsförläsning till området Anpassad fysisk aktivitet (AFA). Innan ni ser föreläsningen ska ni ha läst kapitlet "Defining Adapted Physical Activity" av Greg Reid. Kapitlet går att läsa via länk som hitta i Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040) och Litteratur till momentet2020-05-28
 
Vecka 40, 2020
0Mån28 Sep09:00-09:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt51223 Inspelad föreläsning. Introduktion om delaktighetsaspekter inom Anpassad fysisk aktivitet. Läs innan ni ser föreläsningen. ”Där man söker får man svar: Del I: Teoretisk del sidor 15”. SPSM (2012). Länk till litteraturen hittar ni under Moment AFA- 4 hp (0030/0040) och Litteratur till momentet2020-08-11
0  13:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp pei, svnblt51317 Redovisning av examinationsuppgift 0010 “vetenskaplig artikel” i zoom. Uppgiften hittar du i Canvas under moment 0010/0020/examinationsuppgift 0010. https://hig-se.zoom.us/j/658976674122020-05-29
0Tis29 Sep09:00-09:31 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt51220 Inspelade genomgång av gruppuppgift (kajsa) om 0040 Praktisk, muntlig redovisning grupp, Anpassad, fysisk aktivitet (Lärandemål 8), 1hp Betyg: UG.2020-05-28
0Ons30 Sep13:00-15:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mso, svnblt51317 Liveföreläsning inom det tvärvetenskapliga fältet idrottsvetenskap tema ledarskap och coaching med efterföljande diskussioner. https://hig-se.zoom.us/j/65897667412 . Lärare Mikael Westling Söderström (mso@hig.se)2020-05-29
0Tor1 Okt09:00-09:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51218 Inspelad föreläsning. Om hälsobegreppet och hur det används inom olika vetenskapliga och kulturella traditioner samt FYSS och FaR. (Sven). Läs om Definition av Hälsa. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa (dock inte om Hälsa och ohälsa i arbetslivet i Sverige)2020-05-28
0  22:00-22:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp mwa, pei  Inlämning av examinationsuppgift 0020 i Canvas senast kl. 22.00.2020-06-03
0Fre2 Okt10:00-11:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt51218 Frågestund live på zoom om Praktisk, muntlig redovisning grupp, (Lärandemål 8), observationsuppgiften (Kajsa och Sven). https://hig-se.zoom.us/j/658976674122020-06-02
 
Vecka 41, 2020
0Tis6 Okt13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51219 Litteraturseminarium på zoom. (sven). Instruktioner om vilken litteratur ni ska läsa och hur litteraturseminariet går till får ni på den inspelade introduktionen av momentet samt ni hittar det på Canvas under AFA momentet och Litteraturseminariet. Zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/658976674122020-06-02
0Fre9 Okt09:00-12:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp kjr, svnblt51324 Live redovisning på zoom av gruppuppgift. (Kajsa och Sven) https://hig-se.zoom.us/j/658976674122020-06-02
 
Vecka 42, 2020
0Tis13 Okt13:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt51223 Frågestund på zoom innan onlinetentan https://hig-se.zoom.us/j/658976674122020-06-02
0Tor15 Okt09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Tentamen består av två delar. Del 1 öppnar kl. 9:00 och stänger kl. 9:30. Den består av fasta svarsalternativ. Del 2 öppnar 9:30 och stänger 13:00. Den har öppna frågor som ni skriver era svar direkt i tentamen och som hjälp har ni kurslitteraturen. Ni hittar tentorn på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040). Vid krångel med online tentamen ring 070-301 96 742020-08-03
 
Vecka 43, 2020
0Mån19 Okt08:00-09:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Filmer om doping och antidopingarbete från ARD tillgängliga från kl. 8 via Canvas2020-05-28
0Tis20 Okt09:30-10:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Momentintroduktion via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/670954194752020-05-26
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, gonsvr  Introduktion till dopingområdet via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/670954194752020-05-28
0Ons21 Okt09:15-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, gonsvr33202 Doping och antidopingarbete inom idrottsrörelsen. Föreläsning och seminarium. Till detta tillfälle ska du ha sett filmerna från ARD, tillgängliga via Canvas från den 19/10.2020-06-03
0Tor22 Okt10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Sociologiska perspektiv på doping och antidopingarbete. Föreläsning via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475
Litteraturhänvisning: Waddington & Smith kap 1, 4-6
2020-05-28
 
Vecka 44, 2020
0Tis27 Okt10:15-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, pei51325 Litteraturseminrium: Historik kring doping och antidopingarbete (ev. via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475 )
Läst till detta tillfälle: Sandahl, Waddington & Smith kap 2-3, Möller et al. kap 2
2020-06-03
0Ons28 Okt10:15-11:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo31217 Gästföreläsare Hans Bergman, Gävleborgs Idrottsförbund: Idrottens antidopingarbete i praktiken. Liveföreläsning som också kommer att streamas.2020-06-03
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, manjon  Medicinsk orientering. Preparat och metoder.
Föreläsning kl. 13-14. Seminarium kl. 14.30-16. Via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475
Litteratur att läsa inför tillfället tillhandahålls via Canvas.
2020-06-01
 
Vecka 45, 2020
0Tis3 Nov10:15-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo31322 Litteraturseminrium: Sociologiska perspektiv (ev. via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/67095419475 )
Läst till detta tillfälle: Waddington & Smith kap 1, 4-6, Hoff 2016 (tillhandahålls via Bb)
2020-06-03
0Ons4 Nov09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo  Tentamen. Lokal meddelas senare. Anmälan senast 10 dagar innan tentan.2020-05-26
A  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, tentamenTentamenslokal Tentamen: Doping. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-06-18
 
Vecka 46, 2020
0Tor12 Nov09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp svnblt  Tentamen består av två delar. Del 1 öppnar kl. 9:00 och stänger kl. 9:30. Den består av fasta svarsalternativ. Del 2 öppnar 9:30 och stänger 13:00. Den har öppna frågor som ni skriver era svar direkt i tentamen och som hjälp har ni kurslitteraturen. Ni hittar tentorn på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040). Vid krångel med online tentamen ring 070-301 96 742020-08-10
 
Vecka 51, 2020
ALör19 Dec10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Doping. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-06-18
 
Vecka 4, 2021
ALör30 Jan10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp aeo, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Doping. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-06-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
aeo Anna Qvarfordt  
gonsvr Göran Svedsäter  
kjr Kajsa Jerlinder  
lsb Lena Svennberg  
manjon Malin Johansson  
mso Mikael Westling Söderström  
mwa Maria Westin  
pei Per-Erik Ervasti  
svnblt Sven Blomqvist  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11519 Lärosal 5 11 34
31217 Lärosal Läranderum 2 31 24
31322 Lärosal Flipped classroom 3 31 18
33202 Föreläsningssal 2 33 90
51217 Lärosal 2 51 32
51218 Lärosal 2 51 33
51219 Lärosal 2 51 36
51220 Lärosal 2 51 42
51221 Lärosal 2 51 34
51222 Föreläsningssal 2 51 35
51223 Lärosal 2 51 38
51317 Lärosal 3 51 30
51318 Lärosal 3 51 32
51319 Lärosal 3 51 32
51324 Lärosal 3 51 34
51325 Lärosal 3 51 72
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGIDK.19206.20 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp
SGIDK.19207.20 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder