Schema
Kurs: HME03A.12602.20-, Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) 30.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:19:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
0Tis1 Sep13:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa51525 Kursens upplägg. Genomgång av kurslitteratur. Att läsa på universitet och högskola. Undervisningsformer. Studiegrupper. Föreläsning. Seminarium. Examinationsformer. Plagiat.2020-05-15
0Tor3 Sep10:00-12:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa51325 Föreläsning: Om MKV.2020-06-02
0  12:00-15:30 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon51525 Vad är medier, varför läser vi om medier? Statistik över mediebruk. Genomgång av mediedagböcker. Till detta tillfälle ska du ha med dig en ifylld mediedagbok. Vilka medier har du mött under dagen? Vilka har du använt? Gör en notering om medium, tidpunkt och skriv en ev kommentar. Ta med dagboken utskriven och ha den digitalt tillgänglig.2020-03-03
 
Vecka 37, 2020
0Mån7 Sep13:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa, pvd51525 Föreläsning: Mediehistoria. Det svenska medielandskapet, kapitel 1-4, 9, 11.2020-05-15
0Ons9 Sep13:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa51525 Att tänka på då man skriver akademiska texter. Gruppkontrakt. Att läsa på universitet och högskola. Information om att skriva hemtenta. Att arbeta i grupp. Hur kan ett gruppkontrakt utformas? Vad betyder det att gå från elev till student?2020-05-15
0  13:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa  Övningsuppgift delas ut. En övningsuppgift om att skriva examinerande texter på Högskola. Deadline den 23 september kl 12.00. Uppgiften gås igenom den 29 september genom kamraträttning.2020-05-15
 
Vecka 38, 2020
0Mån14 Sep10:00-12:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr elajon, msa, pvd51525 Mediehistoria. Det svenska medielandskapet, kapitel 1-4, 9, 112020-05-15
0Ons16 Sep10:00-12:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr elajon, msa51525 Föreläsning: Journalistisk forskning2020-05-15
0Tor17 Sep10:00-12:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa51525 Föreläsning: Medieforskning - perspektiv på teorier om mediers betydelser. Gripsrud - Kapitel 1 och 2: Identitet respektive påverkan.2020-05-15
0  12:00-12:01 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa  Deadline övningsuppgift2020-05-15
0Fre18 Sep13:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa, toylon51525 Föreläsning/Seminarium: HIG:s kommunikationschef2020-05-15
 
Vecka 39, 2020
0Ons23 Sep10:00-12:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa31520 Begrepp: Genus och populärkultur. Fagerström & Nilsson, Lindgren2020-05-15
0  10:00-13:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa31520 Seminarier: Akademiskt skrivande.2020-06-04
0Tor24 Sep10:00-13:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa51325 Skrivande gås igenom i grupp. Hur kan man skriva? Vad bör vara med? Lärdomar inför fortsatt akademiskt skrivande.2020-05-25
0  12:00-12:01 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa  Hemtenta läggs ut på Blackboard eller Canvas2020-05-18
0Fre25 Sep10:00-12:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa51525 Föreläsning: Centrala begrepp i MKV.2020-06-02
0  13:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa51525 Centrala begrepp inom MKV. Det svenska medielandskapet 5-8, 11
Lindgren, kapitel 1-3
Fagerström & Nilsson, kapitel 1, 2, 3, 4: sid 5-48
Berglez
Gripsrud, del III
Genomgång av centrala begrepp inom MKV. Makt, kommersialisering, offentlighet, identitet
2020-05-19
 
Vecka 40, 2020
0Tis29 Sep10:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa51219, 51221 Seminarier. Texter från Statens medieråd och IIS. Gruppvis ansvar för en rapport, som presenteras under seminariet.
Det svenska medielandskapet, kapitel 8.
2020-05-25
0  13:00-16:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon51525 Skrivande gås igenom i grupp eller par. Hur kan man skriva? Vad bör vara med? Lärdomar inför fortsatt akademiskt skrivande.2020-03-03
0Ons30 Sep13:00-15:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr kanlon, msa51525 Gästföreläsning: Myndigheten för press, radio och TV. Om public service uppdraget och granskningsnämndens arbete.
Gästföreläsare, Gustav Aspengren från mprt
Det svenska medielandskapet, kapitel 7
Medieutveckling, mediepolitik. Rapport från myndigheten (2019).
2020-05-18
0Fre2 Okt17:59-18:00 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp, Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp, Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr msa  Deadline för inlämning av hemtenta2020-05-18

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
elajon Elena Johansson  
kanlon Karin Lövgren  
msa Mathias Sylwan  
pvd Per Vesterlund  
toylon Tommy Löfgren  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
31520 Lärosal 5 31 80
51219 Lärosal 2 51 36
51221 Lärosal 2 51 34
51325 Lärosal 3 51 72
51525 Lärosal 5 51 72

Program  
Id Programnamn
HGKPK.KOMM.19904.20 Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180.0hp
HGKPK.PROF.19204.20 Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180.0hp
RGMRK.19044.19 Study Programme in Humans-Culture-Religion 180.0 cr

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder