Schema
Kurs: FHG103.14206.21-, Folkhälsovetenskap - en introduktion 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-11-29 - 2022-05-28
 
Utskrivet: 2021-11-29 13:18:37
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 7, 2022
ALör19 Feb10:00-15:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid annend, maasaa, tentamen  Hemtentamen med zoom (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-05-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
annend Anna-Karin Enhol Näslund  
maasaa Maria Savela  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
VGFSK.19002.21 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder