Schema
Kurs: FEG321.11134.20-, Externredovisning C 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:40:56
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2021
ATor26 Aug09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp ahm, analae, tentamenTentamenslokal Preliminärt datum för omtentamen2020-07-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahm Anders Hedman  
analae Annika Lake  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGENK.19815.18 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.18 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder