Schema
Kurs: FEG321.11134.20-, Externredovisning C 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:07:27
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 2, 2021
AOns13 Jan09:00-14:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp ahm, analae, tentamenTentamenslokal Tentamen. Endast för anmälningskod 11154.20 och 11155.20. Ej tentamen i mån av plats. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-07-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahm Anders Hedman  
analae Annika Lake  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGENK.19815.18 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.18 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder