Schema
Kurs: FEG250.21172.20-, Fastighetsvärdering B 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 22:04:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 20, 2020
AFre15 Maj09:00-13:00   manahn, mkr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-11-05
 
Vecka 33, 2020
AFre14 Aug09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp manahn, mkr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-11-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
manahn Malin Åhman  
mkr Maria Kulander  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGFMK.19021.19 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.17 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder