Schema
Kurs: FEG240.21161.22-, Marknadsföring B 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 10:19:04
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2022
AOns24 Aug09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp jkm, jmn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-03-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jkm Jonas Kågström  
jmn Jonas Molin  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.21 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
SGENK.29816.21 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
TGINK.19111.20 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder