Schema
Kurs: FEG130.11138.20-, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2020-10-26 - 2021-04-25
 
Utskrivet: 2020-10-26 16:02:24
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 46, 2020
0Mån9 Nov10:00-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla12108 Introduktion. Grundläggande begrepp.2020-03-05
0Tor12 Nov09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla12108 Övning. Grundläggande begrepp.2020-03-05
 
Vecka 47, 2020
0Tis17 Nov09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla99131 Budgetering2020-03-05
 
Vecka 48, 2020
0Mån23 Nov09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 Prestationsmätning2020-03-05
0Ons25 Nov09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla12108 Självkostnadskalkyler2020-03-13
 
Vecka 49, 2020
0Mån30 Nov09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla12108 Bidragskalkyler2020-03-05
0Ons2 Dec09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 ABC-kalkyler och restkalkyler2020-03-05
0Fre4 Dec09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 reservtid2020-03-05
 
Vecka 50, 2020
0Mån7 Dec09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla12108 Investeringskalkyler2020-03-05
0Ons9 Dec09:30-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 internredovisning2020-03-05
0Tor10 Dec10:00-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 reservtid2020-03-05
 
Vecka 51, 2020
0Mån14 Dec09:15-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla  prel PM-handledning (hus Embla)2020-03-05
 
Vecka 1, 2021
0Tor7 Jan09:15-12:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla12108 reservtid2020-03-05
 
Vecka 2, 2021
ATor14 Jan09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp epo, laagla, tentamenTentamenslokal Tentamen / Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-08-20
 
Vecka 8, 2021
AFre26 Feb09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp epo, laagla, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-08-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
epo Erika Persson  
laagla Larisa Nilsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12108 Föreläsningssal Lilla Jadwigasalen 1 12 61
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
99131 Föreläsningssal 1 99 90
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.20 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder