Schema
Kurs: FEG130.11104.19-, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-07-06 - 2021-01-05
 
Utskrivet: 2020-07-06 19:00:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2020
AMån17 Aug09:00-14:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp epo, laagla, tentamen  Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-06-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
epo Erika Persson  
laagla Larisa Nilsson  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
SGENK.19815.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.19 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
TGEIY.19106.19 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp
TGINK.19111.19 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGMSK.19101.19 Miljöstrateg 180.0hp
TGMVY.19122.18 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder