Schema
Kurs: FEG120.11131.20-, Externredovisning A 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:15:12
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 50, 2020
AFre11 Dec09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp jafjon, tentamenTentamenslokal Tentamen / Omtentamen. OBS! Ej för Fastighetsmäklarprogrammet - inte heller i mån av plats. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-07-29
 
Vecka 4, 2021
AFre29 Jan09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp jafjon, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Endast för anmälningskod 11131.20. Ej tentamen i mån av plats Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-07-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jafjon Jan-Olof Johansson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
JGRVK.19817.20 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp
SGENK.29815.20 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.20 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
TGEIY.19106.18 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp
TGINK.19111.20 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder