Schema
Kurs: ETG003.26720.22-, Energiresurser 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2022-05-19 - 2022-11-18
 
Utskrivet: 2022-05-19 11:35:37
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 21, 2022
0Mån23 Maj13:00-16:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp bjokan, masgun12108 Extra föreläsning2022-04-14
0Tis24 Maj13:00-16:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp bjokan, masgun12108 Redovisning winsun2022-05-19
 
Vecka 22, 2022
AMån30 Maj15:00-19:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp bjokan, masgun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-04-14
0Tis31 Maj13:00-16:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp bjokan, masgun12108 Inställd2022-05-19
 
Vecka 34, 2022
ATor25 Aug09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp bjokan, masgun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-04-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
bjokan Björn O Karlsson  
masgun Mattias Gustafsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12108 Föreläsningssal Lilla Jadwigasalen 1 12 61
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGENS.19012.20 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.21 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGENS.19102.21 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
TGMIY.19109.21 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
TGMIY.19122.20 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder