Schema
Kurs: ETA318.16700.22-, Byggnadens energisystem 6.0 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2023-01-29 - 2023-07-28
 
Utskrivet: 2023-01-29 07:14:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 10, 2023
ALör11 Mar10:00-15:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid ablhai, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-03

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ablhai Abolfazl Hayati  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TAENS.19703.22 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid
TAENS.19712.22 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder