Schema
Kurs: ETA002.16714.19-, Energiresurser 6.0hp v.36-03, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-07-06 - 2021-01-05
 
Utskrivet: 2020-07-06 19:29:13
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
AOns12 Aug15:00-20:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hp bjokan, nadman, tentamen  Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. The exam might be turned into a written home exam – please check the course home page in Blackboard or Canvas, or contact your teacher, for more information. Web cam may be used. Latest update on the Coronavirus: https://hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Current-Students.html2020-06-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
bjokan Björn O Karlsson  
nadman Nawzad Mardan  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TAENS.17072.19 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp
TAESM.17077.19 Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder