Schema
Kurs: ETA002.16707.21-, Energiresurser 6.0 hp Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid
Datum: 2021-11-29 - 2022-05-28
 
Utskrivet: 2021-11-29 11:43:42
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2021
G,0Fre3 Dec13:00-15:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Masterprogram i Energisystem (online) 120.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0 hp Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid bjokan, masgun, nadman  Assignment 1-8 (9,10)2021-09-09
 
Vecka 50, 2021
G,0Fre17 Dec13:00-15:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Masterprogram i Energisystem (online) 120.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0 hp Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid bjokan, masgun, nadman  Assignment 1-8 (9,10)2021-09-09

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
G Bokning

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
bjokan Björn O Karlsson  
masgun Mattias Gustafsson  
nadman Nawzad Mardan  

Program  
Id Programnamn
TAENS.19703.21 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid
TAENS.19712.21 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid
TAEOM.19706.21 Masterprogram i Energisystem (online) 120.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
TAEOM.19716.21 Masterprogram i Energisystem (online) 120.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
TAETM.19708.21 Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0 hp Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
TAETM.19718.21 Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0 hp Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60.0hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder