Schema
Kurs: EE467A.18301.19-, Styrteknik med digitalteknik A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-07-06 - 2021-01-05
 
Utskrivet: 2020-07-06 20:13:57
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
ATis11 Aug09:00-14:00 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr nrr, tentamen  Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
nrr Niklas Rothpfeffer  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TGAIY.19200.19 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder