Schema
Kurs: EE466A.28302.20-, Elektrisk kretsteori 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:37:23
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
ATor13 Aug09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp enr, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Vi kan tyvärr inte ta emot oanmälda studenter vid tentamen. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-08-07

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
enr Edvard Nordlander  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12303 Lärosal 3 12 50

Program  
Id Programnamn
TGAIY.19200.19 Automationsingenjör (Co-op) 180hp
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGENS.19012.17 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.18 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder