Schema
Kurs: DVG009.18400.19-, Datorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-08-11 - 2021-02-10
 
Utskrivet: 2020-08-11 15:11:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
ATis11 Aug15:00-18:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp ahs, awi, tentamen99518 Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Vi har inte möjlighet att ta emot oanmälda studenter denna gång. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-08-04

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahs Anders Hermansson  
awi Åke Wallin  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
99518 Datorsal 5 99 30

Program  
Id Programnamn
TGDAY.19104.17 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.18 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGIGK.19121.17 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.18 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.19 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder