Schema
Kurs: DVG002.18410.22-, Programmeringsmetodik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-05-19 - 2022-11-18
 
Utskrivet: 2022-05-19 11:29:35
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 44, 2022
AMån31 Okt09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid awi, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
awi Åke Wallin  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGAIY.19200.21 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGDAY.19104.22 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGDVK.19121.22 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGEKY.19105.22 Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder