Schema
Kurs: DVG002.18403.19-, Programmeringsmetodik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-07-06 - 2021-01-05
 
Utskrivet: 2020-07-06 18:49:00
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
AMån10 Aug15:00-20:00 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, dhe, jackson, tentamen  Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
auh Atique Ullah  
awi Åke Wallin  
dhe Douglas Howie  
jackson Anders Jackson  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TGAIY.19200.18 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGIGK.19121.19 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder