Schema
Kurs: DV017A.28416.20-, Inledande programmering i Java 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dagtid Distans Ortsoberoende
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 22:52:55
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
AMån1 Jun09:00-13:00   perjee, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-12-06
 
Vecka 33, 2020
AMån10 Aug09:00-13:00   perjee, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-08-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
perjee Peter Jenke  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder