Schema
Kurs: BYG322.26605.20-, Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2020-03-28 - 2020-09-27
 
Utskrivet: 2020-03-28 21:34:17
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2020
0Mån30 Mar09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn13302 F! Kursintroduktion, strukturell uppbyggnad, porositet och densitet2020-01-07
0Fre3 Apr09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12303 F2 Värme och fukt2020-01-07
 
Vecka 15, 2020
0Mån6 Apr13:00-16:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12108 F3 Hållfasthet2020-01-07
0Ons8 Apr09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12303 F4 Deformationer av last, temperatur och fuktbetingade rörelser2020-01-07
 
Vecka 16, 2020
0Ons15 Apr09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12108 F5 Beständighet och materialens egenskaper vid höga temperaturer2020-01-07
0Fre17 Apr09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12108 F6 Betong2020-01-07
 
Vecka 17, 2020
0Ons22 Apr09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn99136 F7 Keramiska material, natursten och sandsten, puts och murbruk2020-01-07
 
Vecka 18, 2020
0Mån27 Apr09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12303 F8 Stål och övriga metaller2020-01-07
 
Vecka 19, 2020
0Mån4 Maj09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12303 F9 Trä2020-01-07
0Ons6 Maj08:30-14:45 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn, rlo, tcn45281 Laboration grupp 1- grupp 32020-01-15
0Fre8 Maj09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12108 F10 Plast, gummi, ytbehandlingsmaterial, etc2020-01-07
 
Vecka 20, 2020
0Ons13 Maj08:30-14:45 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn, rlo, tcn45281 Laboration grupp 4- grupp 62020-01-15
0Fre15 Maj09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn11320, 12108 F11 Repitition och räkneövning2020-01-07
 
Vecka 21, 2020
0Ons20 Maj09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn12303 F12 Repition och räkneövning2020-01-07
 
Vecka 23, 2020
AMån1 Jun09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-01-28
 
Vecka 34, 2020
AFre21 Aug09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hp bes, jnn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-01-28

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
bes Bengt Eriksson  
jnn Johan Norén  
rlo Rickard Larsson  
tcn Thomas Carlsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11320 Lärosal 3 11 32
12108 Föreläsningssal Lilla Jadwigasalen 1 12 61
12303 Lärosal 3 12 50
13302 Föreläsningssal 3 13 59
45281 Labbhall 2 45 0
99136 Föreläsningssal 1 99 39
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGBIY.19100.19 Byggnadsingenjör 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder