Schema
Datum: 2023-06-06 - 2023-12-05
 
Utskrivet: 2023-06-06 15:36:10
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2023
ATor8 Jun09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0 hpFördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid parlug, tentamen81203a Idun Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-30
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0 hpFördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid parlug, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-14:00 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart DagtidBasmatematik 3c 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid peahon, tentamen, toyoln81203a Idun Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-30
 
Vecka 24, 2023
AMån12 Jun09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mashin, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Människokroppens fyskologi och anatomi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-29
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidProjekt husbyggnadsteknik 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid bes, daljon, jnn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-04
A  09:00-14:00 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Sandviken Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidBasfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid hanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen FYX008, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Sandviken Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidBasfysik 2 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid hanhun, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort FYX008. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-07
 
Vecka 32, 2023
AFre11 Aug09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidAlgebra och geometri 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Algebra och geometri 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Algebra och geometri 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid jonbjd, lillag, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-03
 
Vecka 33, 2023
AMån14 Aug15:00-20:00 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart DagtidBasmatematik 3c 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid peahon, tentamen, toyolnTentamenslokal Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-18
ATis15 Aug08:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid miawir, obd, toebyo  Hemtentamen (0050 Statistik). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Se www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMikrobiologi, farmakologi och läkemedelsberäkning 6.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-30
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal (0001). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-12:00  Kardiologi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid maekld, mansog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: 0004. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-29
A  09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0 hpByggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i samband med ändring 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid dohcag, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Fysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Fysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (0001). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeovetenskap 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid evasan, sab, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-18
A  09:00-13:00 Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMiljöpsykologins grunder 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Miljöpsykologins grunder 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid soelig, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-03
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpNaturgeografi 7,5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid evasan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-15
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidSystemperspektiv på miljöteknik 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Miljövetenskap: system och ledarskap 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Miljövetenskap: system och ledarskap 15.0 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid caasvd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidDatorsystem och programmeringsmetodik 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid ahs, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – datorsystem. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen
2022-10-17
A  09:00-13:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpInnovation Management 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid maereh, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-04-25
A  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEngelska för ämneslärare (31-60), 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Engelska (31-60) 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Blandad undervisningstid caesns, tentamenTentamenslokal Written examination on campus: Literary Text Translation. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEkologi för folkhälsovetare 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid lhm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-08
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidExternredovisning B 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Externredovisning B 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ahm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hpDatorgrafik på mobila enheter 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMatematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid maeehn, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-04
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpTillämpad mekanik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid kohtar, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-01
A  09:00-14:00 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Sandviken Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidBasmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenTentamenslokal Omtentamen MAX010 0020, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeodetisk mätosäkerhetsteori och nätutjämning 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMatematikdidaktik för ämneslärare 20.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maeehn, mrc, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-04
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidOffentlig rätt och EU-rätt 7.5 hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Offentlig rätt och EU-rätt 7.5 hp v.45-49, Helfart Dag Campus Gävle, Offentlig rätt och EU-rätt 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid guvsjn, haagrn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-23
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Sandviken Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidBasmatematik 4 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid, Basmatematik 4 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid anawak, maeehn, peahon, shr, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort MAX010 0020. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-12-07
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hpTillämpad Elektronik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid nrr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-12
A  09:00-14:00 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidAlgoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidTillämpad mekanik II 7.5hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid kohtar, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-06-01
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMaskinelement 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid rotmas, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus.?Du måste anmäla dig via Ladok senast?10?dagar?före?tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter.?Giltig?legitimation?krävs?för?att?få?tentera. Var?på?plats?senast?30?minuter?före?start.?Lokal?meddelas?via?schemat?och Ladok ca en?vecka?före?tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort:?www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidElkraftteknik 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Elkraftteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid nrr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidProgramvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid awi, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid, Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid manjol, toebyo  Kl 9-17: Hemtentamen (kvantitativa-, kvalitativa- och litteraturstudier). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta.2022-11-07
A  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpNaturkatastrofer och riskbedömning 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid evasan, naylim, sab, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-19:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidArbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-06
A  15:00-19:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpProduktionslogistik 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid rotmas, sen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-14
A  15:00-20:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGrundläggande mätningsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidLinjär analys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, yuyshvTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  15:00-20:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeodetisk mätning och beräkning 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  15:00-20:00 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidByggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid bes, jnn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
AOns16 Aug09:00-12:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidMetoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5.0hp Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid peanon, tentamenTentamenslokal Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2022-09-19
A  09:00-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSamhällsgeografi 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jmk, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-06-02
A  09:00-12:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKlientutveckling på mobila enheter 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid awi, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-12-15
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidIntroduktion till cirkulär ekonomi 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Introduktion till cirkulär ekonomi 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jonbrm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-23
A  09:00-13:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Ledarskap i säljande organisationer 30.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sälj och affärsmannaskap C 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid beyben, ljg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMiljöprocesser - bedömning, påverkan och konsekvenser 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMiljöbedömning av energisystem 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Miljöbedömning av energisystem 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMiljöbedömning av energisystem 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hpIdrottsekonomi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Idrottsekonomi 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid epo, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-27
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeodetiska fältövningar 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid maebeg, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-09
A  09:00-14:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidVård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I 6.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMarknadsföring B 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Marknadsföring B 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jmn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Sandviken Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidBasfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid hanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen FYX008, grupp A, grupp B. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid mansog, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidSvenska II för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1–3 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Svenska II för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1–3 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid slt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-01
A  09:00-14:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidDatorsystem och programmeringsmetodik 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jbt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - programmeringsmetodik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Sandviken Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidBasfysik 2 11.0 fup Svenska Norrtälje Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid hanhun, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Sandviken Omtentamen på studieort FYX008. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-07
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid mansog, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Folksjukdomar. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMatematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Matematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid milcrt, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-12-19
A  15:00-18:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Fysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Fysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (0002). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  15:00-18:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKvalitetsutveckling 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ban, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-18:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal (0002). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  15:00-20:00 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidDataanalys och statistik för ingenjörer 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid lefrun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-07
A  15:00-20:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hpKommersiell fastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid guvsjn, tentamen, ubnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  15:00-20:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hpLaserskanning 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid frkzet, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-22
A  15:00-20:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeodetiska beräkningsmetoder 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid josagn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
ATor17 Aug09:00-10:30 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart DagtidBaskemi 1 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid aed, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – teoridelen. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (del 1). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (del 1). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-12:00  Kardiologi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid maekld, mansog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: 0002. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-29
A  09:00-12:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid mansog, moeton, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (0020). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-31
A  09:00-12:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidDatorsystem 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ahs, awi, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-11
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid bwm, kanohn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Farmakologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidMikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Mikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid, Mikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid bwm, kanohn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Farmakologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeografisk informationsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid chsdee, sinskf, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-03-21
A  09:00-13:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKartografi och CAD 7,5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid frkzet, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast?10?dagar?före?tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter.?Giltig?legitimation?krävs?för?att?få?tentera. Var?på?plats?senast?30?minuter?före?start.?Lokal?meddelas?via?schemat?och Ladok ca en?vecka?före?tentadagen. Tentamensinfo:?www.hig.se/tentamen?2023-03-29
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidForskningsmetoder i folkhälsovetenskap I 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid radmar, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-23
A  09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighetsförmedling B 30.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Fastighetsförmedling B 22.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Mäklarjuridik. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-19
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hpMarkåtkomst och ersättning 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jospen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-15
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hpByggmätning och arbetsledning 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid modbai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidIndustriell miljöledning 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-01
A  09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMobilitet och hållbara transporter 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Mobilitet och hållbara transporter 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-14
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidFlervariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Flervariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Distans Kvartsfart Dagtid, Flervariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid tentamen, yuyshvTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidRF Mätteknik 7.5hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid pao, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidExternredovisning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Externredovisning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Externredovisning A 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid tentamen, vealanTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidFinancial Management C 7.5 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Financial Management C 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid plr, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-09-22
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0 hpByggnadskonstruktion 3 - bärverk 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid alabai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 Miljöstrateg 180.0hpLedning för hållbar utveckling 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-14:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFlervariabelanalys för civilingenjörer 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, yuyshvTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60.0 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60.0hp Svenska Gävle Distans Halvfart DagtidFarmakologi och sjukdomslära – förskrivningsrätt 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid maekld, mansog, tentamen  Salstentamen på campus (0030 + 0040) inställd.2023-04-27
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid hwo, modjai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidTillverkningsmetoder 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid kohtar, svklug, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-07
A  11:30-13:30 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart DagtidBaskemi 1 11fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid aed, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – beräkningar. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-18
A  15:00-16:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid obd, tentamen, toebyoTentamenslokal Salstentamen på campus: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  15:00-16:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid obd, tentamen, toebyoBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighetsbildningsteknik II 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jospen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-19:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidMarknadsföring A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Marknadsföring A 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Marknadsföring A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid beyben, nsy, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-16
A  15:00-19:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidProgramvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid awi, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  15:00-20:00 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidByggnadsfysik 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Byggnadsfysik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid bes, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidUnderhållsteknik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ajh, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
AFre18 Aug09:00-12:00  Kardiologi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid maekld, mansog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: 0006. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-28
A  09:00-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKartografi 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hpMiljöekonomi och miljöstyrning 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-01
A  09:00-13:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMateriallära 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid kohtar, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-16
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hpDatakommunikation och IT-säkerhet 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ahs, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-10-03
A  09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hpFastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid mkr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid caalof, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidVatten- och reningsteknik 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid rorskg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-05
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart DagtidGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid caalof, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidMakroekonomi med finansiell analys 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Makroekonomi med finansiell analys 15.0 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid madrei, tentamen, upiTentamenslokal Omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-07
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidElektrisk kretsteori 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Elektrisk kretsteori 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid pakhan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidGeometri med matematikhistoria 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Geometri med matematikhistoria 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid shr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-21
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidSensorer och mätteknik 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid dalrow, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-08-12
A  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidFöretagsstyrning för hållbart företagande 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid sadhon, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidDataanalys och statistik för ekonomer 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Ingen undervisning, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid lefrun, ligxua, tentamen  Salstentamen på campus 0030. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hpAlgoritmer och datastrukturer för GIS 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidByggmätning och organisation 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid maebeg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMikroekonomisk Teori 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid gaa, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hpMoms och fastigheter 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid elrkrn, guvsjn, mileka, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-01
A  09:00-14:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidDataanalys och statistik 1 7.5 hp Svenska Gävle Distans Kvartsfart Ingen undervisning, Dataanalys och statistik 1 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid astten, ceaalt, tentamen, xwgTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-09
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidGeometri och statistik ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Geometri och statistik ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid shr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid mansog, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Att leva med långvarig ohälsa. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid mansog, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Att leva med långvarig ohälsa. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (del 2). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (del 2). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  15:00-18:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidMikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Mikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid, Mikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid bwm, kanohn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  15:00-18:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMikrobiologi och farmakologi 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid bwm, kanohn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  15:00-20:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEnvariabelanalys 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid eunsmn, jonbjd, lillag, tentamenTentamenslokal Salstentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-06
A  15:00-20:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidHandelsrättslig översiktskurs 15.0hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid csl, guvsjn, tentamenTentamenslokal Salstentamen - endast för campuskursen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  15:00-20:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidJuridisk översiktskurs 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid guvsjn, hakheg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-28
ALör19 Aug10:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidInbyggda system 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jco, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  10:00-14:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hpFastighetsekonomi för lantmätare 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jospen, tentamen  Salstentamen inställd.2023-04-27
A  10:00-15:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hpSDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jerpah, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  10:00-15:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidExternredovisning C 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Externredovisning C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Externredovisning C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid ahm, fhg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  10:00-15:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidDigital Fotogrammetri 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  10:00-15:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidHållfasthetslära för ingenjörer 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid perblt, rotmas, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
 
Vecka 34, 2023
AMån21 Aug09:00-11:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeovetenskap och geoteknik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid evasan, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-26
A  09:00-12:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidEtik i teknisk utveckling 7,5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid chn, nrm, saawrt, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-02-22
A  09:00-12:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighetsförmedling A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Fastighetsförmedling B 30.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid anaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen på campus: Bransch/marknad/yrke. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-19
A  09:00-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMetoder för samhällsplanering och geografi 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-05-30
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidIntroduktion till miljöteknik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Introduktion till miljöteknik 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Miljövetenskap: introduktion och projekt 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Miljövetenskap: introduktion och projekt 15.0 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid anahog, caasvd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-16
A  09:00-13:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpEngelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15hp Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid, Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid liajon, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-09-05
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMiljö och folkhälsorisker 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid saawrt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (0040). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-13:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidIndustriell organisation 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid kha, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-04-14
A  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidEngelska för ämneslärare (31-60), 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Engelska (31-60) 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Blandad undervisningstid, Engelska för ämneslärare (31-60), 30hp Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid, Engelska för lärare i gymnasieskolan. Ingår i Lärarlyftet 90.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Engelska (31-60) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Blandad undervisningstid, Engelska (31-60) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Blandad undervisningstid hekkai, liajon, tentamenTentamenslokal Written examination: survey course in linguistics. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-02-28
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidHållbar samhällsplanering 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid asaiql, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidStadsplaneringens teori och praktik 5.0hp Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid asaiql, tentamenTentamenslokal Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2022-09-19
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidObjektorienterad design och programmering 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid haahon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-16
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidCivilrätt I 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Civilrätt I 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Gävle, Civilrätt I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle guvsjn, tentamen, ubnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-05
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidRedovisningsteori C 7.5hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Redovisningsteori C 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid fhg, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-15
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpHydraulik och pneumatik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid maewed, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-05-15
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidByggmätning för byggare 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-03
A  09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFöretagsekonomi för personalvetare A 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid laagla, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-14
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidAritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidAritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus, del 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  15:00-18:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSälj och affärsmannaskap B 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anaens, maslon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  15:00-19:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGrundläggande logistik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid rotmas, sen, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-20:00 Högskolan Väst, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFjärr- och GIS-analys Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid naylim, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-16
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidReglerteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid samrea, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-18
ATis22 Aug09:00-10:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidIntroduktion till projektmetodik inom industriell ekonomi 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ban, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-15
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-16
A  09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMikrobiologi, farmakologi och läkemedelsberäkning 6.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus 0050. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-30
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Salstentamen på studieort - läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-05-16
A  09:00-13:00 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidNätverksteknik och IT-säkerhet 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ahs, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid csl, guvsjn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidEngelska för ämneslärare (1-30) 30hp Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid, Engelska för ämneslärare (1-30) 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Engelska (1-30) 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet 45.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Engelska för lärare i gymnasieskolan. Ingår i Lärarlyftet 90.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Engelska (1-30) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Blandad undervisningstid, Engelska (1-30) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Blandad undervisningstid hekkai, liajon, tentamenTentamenslokal Written examination on campus (language structure). For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-09-01
A  09:00-13:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpEngelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15hp Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid brabet, tentamenTentamenslokal Written examination on campus: Basic language structure. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-13:00 Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpRegional utveckling 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Regional utveckling 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid asaiql, kuechl, peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart DagtidGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid csl, guvsjn, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidÖversiktsplanering 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid liajoo, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidAvfalls- och resurshantering 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Avfalls- och resurshantering 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid anahog, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Magisterprogram i geomatik 60.0 hp Master Programme in Geomatics 60.0hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidGIScience seminarium 5.0hp Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid bjg, tentamen, zhgrenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMiljömikrobiologi 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid josror, saawrt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-03
A  09:00-14:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart DagtidFlervariabel och olinjär reglerteknik 7.5 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid samrea, tentamen  Digital exam. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. This will be an online-exam – for more information see Canvas. Webcam may be used. See www.hig.se/tentamen2022-12-16
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidBeskattningsrätt 1 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Beskattningsrätt 1 15.0 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid dalann, guvsjn, haagrn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-20
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidFlervariabel och olinjär reglerteknik 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid nbl, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-12-15
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighets- och bolagsbeskattning 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid dalann, guvsjn, haagrn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLinjär algebra 7.5 hp Svenska Gävle Distans Kvartsfart Dagtid, Linjär algebra 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid lillag, rkm, shr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-20
A  09:00-14:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidLinjär algebra för civilingenjörer 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jonbjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-03
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidGeometri och statistik ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid anawak, mrc, tentamen, toyolnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08
A  15:00-18:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpSimulering av logistiksystem 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid mzo, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  15:00-18:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeodetiska mätinstrument 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid faznin, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  15:00-19:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidIntroduktion till datakommunikation 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ahs, jackson, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-22
A  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpSkärande bearbetning 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid kohtar, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
G,AOns23 Aug08:00-17:00  Akademin för utbildning och ekonomiAUEclswes, jonwen33302, 33303, 33304 Avser ”ICSD konferensen 2023”
2022-12-20
A  09:00-11:00 Byggnadsingenjör 180.0 hpMätteknik för energi och inneklimat i byggnader 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid mms, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-10-25
A  09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKartografi och CAD 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid peanon, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-28
A  09:00-12:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidInternationell företagsbeskattning 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid mileka, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen
2022-10-10
A  09:00-12:00 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGIS-systemering och databaser 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid aog, cpn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-13:00 Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidIntroduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Introduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid asaiql, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-08-31
A  09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-22
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGeovisualisering i byggd miljö 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, tjoTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-12-22
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMiljöledning och miljörätt 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Miljöledning och miljörätt 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid agsdad, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidIntroduktion till virtualisering och molntjänster 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid awi, haahon, jackson, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidGrundläggande termodynamik 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid hwo, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-15
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSvenska för ämneslärare (1-30) 30.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Svenska för ämneslärare (1-30) 30.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid heawid, indbjk, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Svenska språkets struktur. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-09
A  09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidArbetsrätt I 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid csl, guvsjn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidStyrteknik med digitalteknik A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid nrr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-14:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidGIS-analys 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid chsdee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-23
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid laagla, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hpFöretagsvärdering 7,5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid plr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 2 7.5 hp Svenska Gävle Distans Kvartsfart Ingen undervisning agabik, astten, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-20
A  09:00-14:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidRobotik 7.5 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Robotik 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid sadrae, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hpKomplex Analys 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Komplex Analys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jonbjd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-03
A  09:00-14:00 Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidUndervisning och bedömning i matematik för ämneslärare 10.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maacor, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-12-15
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMaskinteknik grundkurs 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid perblt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (omtenta). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-15
G,ATor24 Aug08:00-17:00  Akademin för utbildning och ekonomiAUEclswes, jonwen33302, 33303, 33304 Avser ”ICSD konferensen 2023”2022-12-20
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid tentamen, thevonTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart DagtidSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid tentamen, thevonBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidGeodetisk mätningsteknik 5.0hp Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid modbai, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEnergiresurser 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Energiresurser 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid bjokan, masgun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0 hpUtvärderingsmetoder 15.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid krajee, laswet, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-04
A  09:00-13:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidMikroekonomi med tillämpningar 15.0 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid annnin, gaa, manben, mlm, tentamenTentamenslokal Omtentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-07
A  09:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidProduktionsstrategi 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid mudabd, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidTrådlösa sensornätverk 7.5hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid jco, pao, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidNatur och kulturmiljöer ur ett folkhälsoperspektiv 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid all, chn, lhm, mashin, millon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidTillämpad träningslära 15.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid manjon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - Träningslära. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGestaltning inom byggd miljö 7,5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid asaiql, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-06-01
A  09:00-13:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKartografi och GIS 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-02
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSamhällets förvaltning och utveckling 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid frkzet, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-06-02
A  09:00-14:00 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidRitteknik med CAD 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid perblt, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-05-11
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidAritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidByggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid alabai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighetsförmedling B 30.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Fastighetsförmedling B 22.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid anaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen på campus: Affärs- och säljprocessen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-01-19
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidAritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid maacor, maeehn, mrc, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-13
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidDifferentialekvationer med tillämpningar 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid tentamen, xwgTentamenslokal Salstentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-17
A  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidFinansiell redovisning och hållbarhetsrapportering 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid asmhuq, fhg, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-08-05
A  09:00-14:00 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidReferenssystem och positionering 5.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid chsdee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-09
A  15:00-18:00 Byggnadsingenjör 180.0 hpÄndring av byggnad 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid jpa, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-05
A  15:00-19:00 Högskolan Väst, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighetsbildningsteknik I 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid sinskf, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-16
A  15:00-19:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart DagtidBrand Management C 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Brand Management C 7.5 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid pereka, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-16
A  15:00-20:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidOptik och vågrörelselära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid pakhan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-04-25
A  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidOptimeringslära 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid shr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
G,AFre25 Aug08:00-17:00  Akademin för utbildning och ekonomiAUEclswes, jonwen33302, 33303, 33304 Avser ”ICSD konferensen 2023”2022-12-20
ALör26 Aug10:00-14:00 Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKvalitetsstyrning I 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid ban, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
A  10:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0 hpGeoteknik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid alabai, jnn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-02-22
A  10:00-15:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidMekanik för ingenjörer 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid rotmas, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-30
A  10:00-15:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidVärmeöverföring 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Värmeöverföring 7.5hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid ablhai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-16
A  10:00-15:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidByggnadens energisystem 6.0 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid ablhai, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-16
A  10:00-15:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Fastighetsrätt 15.0 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Veckoslut guvsjn, tentamen, ubnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  10:00-15:00 Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hpGeodetisk mätvärdesbehandling 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid josagn, tentamen  INSTÄLLT. Salstentamen på campus.2023-04-24
A  10:00-15:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidAlgoritmer och datastrukturer 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid auh, haahon, jackson, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-03-30
A  10:00-15:00 Högskolan Väst, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hpLaserskanning från marken och luften 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid tentamen, ulalinTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-05
 
Vecka 36, 2023
AFre8 Sep09:00-12:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart DagtidOmvårdnad med inriktning mot intensivvård I 12.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård I 12.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniwit, irehyr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (0002). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-12
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart DagtidOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 12.0hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 12.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniwit, irehyr, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus (0002). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-12
 
Vecka 37, 2023
AFre15 Sep09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidKlinisk utbildning inom kommunal vård och omsorg 6.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid caarem, juahod, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-16
 
Vecka 38, 2023
ATis19 Sep08:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid miawir, obd, toebyo  Hemtentamen (0050 Statistik). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Se www.hig.se/tentamen2022-11-09
ATor21 Sep09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på din studieort: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även anmäla dig till ditt lärcentrum för att boka en plats där. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-05-15
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-15
AFre22 Sep09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEkologi för folkhälsovetare 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid lhm, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-08
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidOmvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniwit, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-16
A  09:00-13:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFolksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde 22.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid faysvg, mansog, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus del A. Du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-05-12
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidOmvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7.5 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7.5 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid, Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7.5 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid aniwit, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på din studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även anmäla dig till ditt lärcentrum för att boka en plats där. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-05-16
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart DagtidOmvårdnad med inriktning mot intensivvård I 12.0 hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård I 12.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniwit, irehyr, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (0001) – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-05-12
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0 hp Svenska Falun Normal Helfart DagtidOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 12.0hp Svenska Falun Normal Helfart Dagtid, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 12.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid aniwit, irehyr, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (0001) – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-05-12
 
Vecka 39, 2023
ATor28 Sep09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (del 1). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (del 1). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEngelska för ämneslärare (31-60), 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid, Engelska (31-60) 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Blandad undervisningstid caesns, tentamenTentamenslokal Written examination on campus: Literary Text Translation. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable and Ladok a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2023-03-28
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidAritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maacor, maeehn, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus DEL 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-08
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidAritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 15.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maacor, maeehn, tentamen, vaacha, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus DEL 1. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-08
AFre29 Sep09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (del 2). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidSjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid moeton, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus (del 2). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-11-11
A  09:00-12:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidMetoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5.0hp Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid peanon, tentamenTentamenslokal Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2022-09-19
A  09:00-12:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFastighetsförmedling A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Fastighetsförmedling B 30.0hp Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid anaens, maslon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Bransch/marknad/yrke. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-04-13
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid parlug, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-16
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart DagtidOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid parlug, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på din studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även anmäla dig till ditt lärcentrum för att boka en plats där. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-05-16
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidProgramvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15.0 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid awi, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus, del 2. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid mansog, mro, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus: Att leva med långvarig ohälsa. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidExternredovisning A 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid tentamen, vealanTentamenslokal Salstentamen på campus - endast för anm.kod 11120 HT23. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-04-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid mansog, mro, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Att leva med långvarig ohälsa. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-14:00 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidAlgoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidMekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid hwo, modjai, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-04
ALör30 Sep10:00-15:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidOffentlig rätt och EU-rätt 7.5 hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Offentlig rätt och EU-rätt 7.5 hp v.45-49, Helfart Dag Campus Gävle, Offentlig rätt och EU-rätt 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid guvsjn, haagrn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-01-23
 
Vecka 40, 2023
ATor5 Okt09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidFysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jonold, sahkan, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal (0001). Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2023-02-13
A  09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart DagtidFysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid, Fysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid, Fysiologi och anatomi 15.0 hp Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid jonold, sahkan, tentamenBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Digital tentamen på studieort (0001). OBS TA MED EGEN DATOR. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2023-02-13
AFre6 Okt09:00-10:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid obd, tentamen, toebyoBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje Tentamen på studieort: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-10:30 Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid obd, tentamen, toebyoTentamenslokal Salstentamen på campus: Vetenskapliga begrepp 0010. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-09
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart DagtidSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid tentamen, thevonBollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn Tentamen på studieort. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. När du skriver på studieort ska du även kontakta ditt lärcentrum så att de vet hur många som ska skriva hos dem. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Socionomprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid, Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid tentamen, thevonTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidNatur och kulturmiljöer ur ett folkhälsoperspektiv 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid all, chn, lhm, mashin, millon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-07
A  09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart DagtidTillämpad träningslära 15.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid manjon, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus - Träningslära. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-10
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidIntroduktion till virtualisering och molntjänster 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid awi, haahon, jackson, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidEnergiresurser 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Energiresurser 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid bjokan, masgun, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-18
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidÖversiktsplanering 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid liajoo, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid perjee, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-09-22
A  09:00-13:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidStadsplaneringens teori och praktik 5.0hp Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid asaiql, tentamenTentamenslokal Digital exam in computer rooms on campus – you may not use your own computer. Note! For registered students only. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2022-09-19
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidHållbar samhällsplanering 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid asaiql, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp Engelska Gävle Normal Helfart DagtidRobotik 7.5 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid, Robotik 7.5 hp Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid sadrae, tentamenTentamenslokal Written examination on campus. For registered students only. We do not accept late registrations or unregistered students. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Be there at least 30 minutes before the exam starts. The exam venue (room) is published in your timetable a week before the exam date. About exams: www.hig.se/tentamen2022-09-19
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidByggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid bes, jnn, tentamenTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-10-17
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart DagtidCivilrätt I 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Civilrätt I 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Gävle, Civilrätt I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle guvsjn, tentamen, ubnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2023-05-05

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.