Schema
Datum: 2021-06-14 - 2021-07-13
 
Utskrivet: 2021-06-14 11:31:44
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 24, 2021
AMån14 Jun09:00-14:00 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Bastermin 33.0 fup Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid, Bastermin 31.5hp, Tekniskt basår 60.0 fup, Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart DagtidBasfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid, Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtidhanhun, tentamen  Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2021-02-23
AFre18 Jun09:00-11:00  No/Teknik för lärare i åk 4-6 (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II 30.0 hp Svenska Gävle Distans Kvartsfart Dagtidhanhun, tentamen  Hemtentamen med zoom. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet, vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-05-07

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
hanhun Håkan Hugosson  
tentamen Tentamen    

Kurser  
Id Kursnamn
FYX008.28120.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28121.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Hudiksvall Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28122.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Bollnäs Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28123.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Ljusdal Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28124.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Sandviken Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28125.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FYX008.28127.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
FYX008.28131.21- Basfysik 2 11.0 fup Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
NIU504.18143.20- No/Teknik för lärare i åk 4-6 (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II 30.0 hp Svenska Gävle Distans Kvartsfart Dagtid

Program  
Id Programnamn
NZBAF.29406.21 Bastermin 33.0 fup Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
NZBAF.29407.21 Bastermin 33.0 fup Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid
NZBTF.29908.21 Bastermin 31.5hp
NZTEF.19401.20 Tekniskt basår 60.0 fup
NZTEF.19402.20 Tekniskt basår 60.0 fup
NZTEF.19403.20 Tekniskt basår 60.0 fup
NZTEF.19404.20 Tekniskt basår 60.0 fup
NZTEF.19405.20 Tekniskt basår 60.0 fup
NZTEF.19406.20 Tekniskt basår 60.0 fup Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder