Schema
Datum: 2020-05-27 - 2020-06-26
 
Utskrivet: 2020-05-27 00:56:17
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2020
ATor28 Maj09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 crTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljeannoln, lihpon, tentamen  Omtentamen 0006 Forskningsetik. Hemtentamen, se Blackboard för mer information.2020-04-27
A  09:00-13:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hpVård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I 6.0hp v.14-17, Helfart Dagtid Normal Gävlecaarem, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information.2020-03-30
AFre29 Maj09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 crTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljeannoln, lihpon, tentamen  Omtentamen 0007 Vetenskapsteori. Hemtentamen, se Blackboard för mer information.2020-04-27
A  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hpLedarskap och coaching I 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävlemso, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet.2020-04-28
A  09:00-12:00 Study Programme in Nursing 180.0 crTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlemiawir, obd, tentamen, toebyo  Salstentamen inställd, ges i stället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Digital tentamen moment 0001, via dugga.se. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 7 dagar före tentadatumet.2020-05-19
A  09:00-13:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen  Preliminärt datum för tentamen2020-05-12
A  09:00-13:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpGeodetisk mätningsteknik 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlemodbai, tentamen  Home exam - please check Canvas/Blackboard for more information2020-04-06
A  09:00-13:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeografisk informationsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Geografisk informationsteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Geografisk informationsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpObjektorienterad design och programmering II 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejbt, tentamen  Hemtentamen, se Canvas för mer information2020-03-31
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 crFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävle, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Norrtälje, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäsaniwit, mro, tentamen  Onlinetentamen: Folksjukdomar. Ges som hemtentamen(onlinetentamen, se Blackboard för mer information.2020-05-04
A  09:00-14:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpMarknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Marknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejmn, nsy, tentamen  Hemtentamen - se Blackboard för mer information. OBS - endast öppen för studenter på anmälningskod 21129 och 21131 VT20. Övriga hänvisas till omtentan i augusti.2020-04-07
 
Vecka 23, 2020
AMån1 Jun09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dagtid Distans Ortsoberoendeperjee, tentamen  Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpÖversiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleheygrw, tentamen11117 Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen sker på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html
Tentamen kräver en stabil internettuppkoppling därför kan ni studenter som inte har det få tillgång till att använda sal 1117 på högskolan med max 12 platser.
2020-05-25
A  09:00-13:00 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMiljömikrobiologi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlesaawrt, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  09:00-14:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.41-45, Helfart Dagtid Normal Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleepo, laagla, tentamen  Tentamen äger rum i Blackboard. Anmäl dig till tentan i Ladok senast 10 dagar innan. OBS: Du måste också söka fram OCH SKRIVA IN DIG på kursen "Tentamen Ekonomi- och verksamhetsstyrning A, juni 2020" i Blackboard (https://lms.hig.se/). Mer information om tentans upplägg hittar du i Blackboard, när du har skrivit in dig på kursen. Har du frågor, kontakta erika.persson@hig.se eller larisa.nilsson@hig.se2020-05-25
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlebes, jnn, tentamen  Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  09:00-14:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpAlgoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleperjee, tentamen  Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpFunktionell programmering och diskret matematik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleajj, jackson, tentamen  Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  15:00-17:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hpTillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlepei, tentamen  Omtentamen: Testmetoder och hälsobedömning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Tentamen görs hemifrån. Se kursens sida i Blackboard för mer information.2020-05-06
A  15:00-18:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpKartografi och CAD 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, naylim, peanon, tentamen  Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  15:00-20:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpPassiva mikrovågskomponenter 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, tentamen  Written examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. The exam might be turned into a written home exam – please check the course home page in Blackboard or Canvas, or contact your teacher, for more information. Web cam may be used. Latest update on the Coronavirus: https://hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Current-Students.html2020-05-12
A  15:00-20:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, tentamen  Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-12
A  15:00-20:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävlemaaraa, tentamen  Inställd. Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kan komma att genomföras på distans - se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-25
ATis2 Jun09:00-12:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpFlervariabelanalys 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, yuyshv  Tentamen - som genomförs hemifrån som en Zoom-konferens med videon på. Webbkamera krävs. Tentamensuppgifterna blir tillgängliga på BB-kursens hemsida under rubriken Studieuppgifter. Studenter ska skanna/ ta ett foto av varje ark med lösningar (utan att använda baksida). Kom ihåg att skriva namn och personnummer på varje inlämnat ark och mejla tentamen till yuyshv@hig.se kl 12:10 2 juni 2020 som senast.2020-05-06
A  09:00-13:00 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpExcelanvändning för verksamhetsstöd 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, tentamen  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet.2020-05-20
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpFastighetsbildningsteknik II 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejospen, sinskf, tentamen  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet.2020-05-20
A  09:00-14:00 Bastermin 31.5hpBasmatematik 3c 10.5hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaeehn, tentamen  Hemtentamen 0020. Se Blackboard för mer information.2020-04-06
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpExternredovisning B 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidahm, analae, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information. Endast för anmälningskod 21118.202020-05-12
A  09:00-14:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävledalann, fansjg, haalas, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Se Blackboard för mer information2020-04-17
A  09:00-14:00 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpOptimeringslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleshr, tentamen  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet.2020-05-20
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlealabai, tentamen  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet.2020-05-25
A  15:00-19:00 Masterprogram i socialt arbete 120.0hpKvalitativa, kvantitativa och kombinerade forskningsmetoder 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävletentamen, thevon  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet.2020-05-26
A  15:00-19:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsvärdering B 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlemanahn, mkr, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard eller kontakta läraren Maria Kulander för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet.2020-04-28
A  15:00-19:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävleanaens, maslon, tentamen  Hemtentamen Affärs- och säljprocessen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Se Blackboard för mer information2020-05-04
AOns3 Jun09:00-12:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpMetoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlepeanon, sab, tentamen  Home examination. Check the course home page in Blackboard or Canvas, or contact your teacher, for more information. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date.2020-05-25
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpCAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävletentamen, tjo  Digital hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Se Blackboard för mer information.2020-03-30
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpIntroduktion till virtualisering och molntjänster 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, jackson, tentamen  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet.2020-05-25
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpProgramvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, tentamen  Hemtentamen del 2, se Blackboard för mer information.2020-03-31
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadsfysik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlebes, jpa, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information. Denna omtenta var planerad till den 8 maj men flyttas till den 3 juni för att ge mer tid för studenter att få återkoppling från den ordinarie tentan.2020-05-12
A  09:00-14:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hpHandelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlecsl, fansjg, tentamen  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet.2020-05-25
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGrundläggande mätningsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaslin, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information.2020-03-27
A  09:00-14:00 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMekanisk värmeteori och strömningslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlehwo  Tentamen via Zoom. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Anmälan i Ladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.2020-05-14
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpStokastiska processer 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleajj, tentamen  Home examination. Check the course home page in Blackboard or Canvas, or contact your teacher, for more information. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date.2020-05-25
A  09:00-14:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpLinjär algebra 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende, Linjär algebra 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlerkm, shr, tentamen  Hemtentamen. Se Blackboard för mer information.2020-03-31
A  09:00-14:30 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hpMakroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoendeannnin, madrei, manben, tentamen, upi  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 3 dagar före tentadatumet. OBS Både distans och campusstudenter ska anmäla sig i Ladok. Se Blackboard för mer information2020-04-17
A  15:00-19:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpGIS-systemering och databaser 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn, tentamen  Digital Tentamen via BB ev. startar tentan kl.13.00. Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information.2020-05-25
ATor4 Jun09:00-10:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 crPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, tentamen  Hemtentamen: Pediatrik och pediatrisk omvårdnad. Se Canvas för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet.2020-04-30
A  09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetiska mätinstrument 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlefaznin, tentamen  Home exam via Canvas. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date.2020-05-25
A  09:00-13:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpCustomer Relationship Management 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleaoh, jmn, soyjan, tentamen  Written exam based on Chapters 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 . No examination on campus, please check Blackboard for more information.2020-03-31
A  09:00-13:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hpMarknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoendemaereh, nsy, tentamen  Hemtentamen i Dugga. Mer information ges 1 vecka innan tentamensdagen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. 2020-05-08
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning C 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoendeahm, analae, tentamen  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-12
A  09:00-14:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpDataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoendeastten, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Se Blackboard för mer information.2020-05-13
A  09:00-14:00 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoende, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoendeligxua, rotalk, tentamen  Hemtentamen del 3, via Blackboard. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-19
A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpGrundläggande termodynamik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlehwo  Tentamen via Zoom. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Anmälan i Ladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.2020-04-23
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 60.0hpBasmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Sandviken, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Ljusdal, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhlm, tentamen  Omtentamen 0020. Hemtentamen - se Blackboard för mer information. OBS tiden är 10.00-15.00. Anmäl dig via Ladok samt via mail till marie.ehlin@hig.se, senast 10 dagar före tentamensdagen.2020-05-13
A  15:00-19:00  Svenska som främmande språk, steg I 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleanswik, tentamen  Digital exam/home exam - check Blackboard for more information2020-03-18
A  15:00-20:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpFasta tillståndets elektronik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleenr, tentamen  Home exam. Please contact the teacher or check Blackboard for more information.2020-05-05
A  15:00-20:00 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpUnderhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtidkanlal, pasatr, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-19
AFre5 Jun09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 crPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, tentamenBollnäs Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmoeton, tentamenHudiksvall Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemoeton, tentamenNorrtälje Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  09:00-12:00 Study Programme in Nursing 180.0 crTeoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlemiawir, obd, tentamen, toebyo  Salstentamen inställd, ges istället som hemtentamen. Se kursens lärplattform (Blackboard eller Canvas) för mer information. Digital tentamen moment 0005, via dugga.se. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet.2020-05-19
A  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hpTillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlepei, tentamen  Tentamen: Tillämpad träningslära. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Tentamen görs hemifrån. Se kursens sida i Blackboard för mer information.2020-05-06
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Norrtälje, Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Gävle, Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall, Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Bollnäs, Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Söderhamncsl, fansjg, hakheg, tentamen  Hementamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-13
A  09:00-13:00 Study Programme in Nursing 180.0 crFysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmaawer, sahkan  Digital Skriftlig examination del 2 via dugga.se, se Blackboard för mer information. Anmäl dig i Ladok senast 10 dagar före tentamensdagen. Detta tillfälle är endast öppet för studenter som läser kursen VT20. Övriga hänvisas till omtentamen i augusti.2020-05-13
A  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoendeastten, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Se Blackboard för mer information.2020-04-24
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpCivilrätt I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlefansjg, tentamen, ubn  Hemtentamen, se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera och Zoom kommer att användas. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-19
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpEntreprenadrätt och upphandling 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlefansjg, tentamen, ubn  Hemtentamen, se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera och Zoom kommer att användas. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-19
A  09:00-14:00 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinelement 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, sonsjg, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen genomförs på distans - se kursens sida i Blackboard för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-13
A  09:00-14:00 Human Resources and Labour Relations Programme 180.0 cr Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpFöretags- och personalekonomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlelaagla, tentamen, vealan  Hemtentamen. Se Blackboard för mer information. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS - För att kunna göra tentan måste du själv skriva in dig på tentan i Blackboard senast 5 dagar före tentamensdagen: Tentamen i företagsekonomi juni 2020, PA-programmet. Hjälp med Blackboard: https://hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Learning-Center/Larplattformen-Blackboard/Vanligaste-fragorna-om-Blackboard.html2020-05-25
A  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 crPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, tentamenBollnäs Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmoeton, tentamenHudiksvall Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  13:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemoeton, tentamenNorrtälje Tentamen: Läkemedelsräkning. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få delta - vi har begränsat antal platser p g a Coronaviruset. Oanmälda kan därför inte skriva tentan denna gång. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats 30 minuter före start. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-05-14
A  15:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, sahkan, tentamen  Onlinetentamen via Canvas. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Mer info kommer att anslås på kursens Canvassida.2020-05-14
A  15:00-18:00 Masterprogram i socialt arbete 120.0hpExamensarbete för masterexamen i socialt arbete 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Distans Gävletentamen, thevon  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Se kursens lärplattform (Canvas eller Blackboard) för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Frågor och svar med anledning av Coronaviruset: https://hig.se/Ext/Sv/Student.html2020-05-19
A  15:00-19:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpVisualisering och bildbehandling för GIS 10.0hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejae, ssl, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information2020-03-31
A  15:00-19:00 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Study Programme in Electrical Engineering 180.0 cr, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpKvalitetsstyrning I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, mzo, tentamen  Salstentamen inställd. Examination kommer att ske på annat sätt. Se mer information på Blackboard.2020-05-13
 
Vecka 24, 2020
AMån8 Jun09:00-11:00 Study Programme in Nursing 180.0 crFysiologi och anatomi 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkanDugga.se Ersättningstillfälle av inställd salstentamen. Skriftlig examination del 2 via dugga.se Blackboard för mer information. Anmäl dig i Ladok senast 10 dagar före tentamensdagen. Detta tillfälle är endast öppet för studenter som gick kursen HT19. Övriga hänvisas till omtentamen i augusti.2020-04-14
A  09:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpLivets utveckling 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Normal Gävleekr, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information.2020-03-31
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpFastighets- och bolagsbeskattning 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävledalann, fansjg, haalas, tentamen  Omtentamen inställd.2020-05-08
AOns10 Jun09:00-14:00 Bastermin 31.5hp, Tekniskt basår 60.0hpBasfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Sandviken, Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Bollnäshanhun, pakhan, tentamen  Hemtentamen, se Blackboard för mer information.2020-04-07
AFre12 Jun10:00-13:00 Tekniskt basår 60.0hpBasmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Sandviken, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Ljusdal, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs, Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhlm, tentamen  Omtentamen del 1 (0010). Hemtentamen - se Blackboard för mer information. Anmäl dig via Ladok samt via mail till marie.ehlin@hig.se, senast 10 dagar före tentamensdagen.2020-05-25

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahm Anders Hedman  
ajj Anders Johansson  
alabai Alireza Bahrami  
anaens Anna Engvers  
analae Annika Lake  
aniwit Ann-Sofi Wigert  
annnin Ann-Christin Jansson  
annoln Annakarin Olsson  
answik Anders Widbäck  
anwmer Andrew Mercer  
aog Ann-sofie Östberg  
aoh Aihie Osarenkhoe  
astten Asrat Temesgen  
awi Åke Wallin  
ban Bo Lennart Andersson  
bes Bengt Eriksson  
caarem Carola Ressem  
cpn Carina Pettersson  
csl Candice Stål  
dalann Daniel Andersson  
ekr Eva Kellner  
enr Edvard Nordlander  
epo Erika Persson  
fansjg Fabian Sjöberg  
faznin Faramarz Nilfouroushan  
haalas Hanna Landelius  
hakheg Hans Erik Hellborg  
hanhun Håkan Hugosson  
heygrw Henry Grew  
hlm Helena Lindström  
hwo Hans Wigo  
jackson Anders Jackson  
jae Julia Ahlen  
jbt Jonas Boustedt  
jco Jose Chilo  
jmn Jonas Molin  
jnn Johan Norén  
jospen Jonas Pettersson  
jpa Jan Akander  
kaiknn Kati Knudsen  
kanlal Karin Lamell  
kohtar Kourosh Tatar  
laagla Larisa Nilsson  
ligxua Li-Fang Xu  
lihpon Lisbeth Porskrog Kristiansen  
maaraa Maria Randmaa  
maawer Maria Wejåker  
madrei Mahmoud Rezagholi  
maeehn Marie Ehlin  
maereh Marije Renkema Singh  
manahn Malin Åhman  
manben Malin Berglund  
maslin Mattias Lindman  
maslon Mats Lövgren  
miawir Mikaela Willmer  
mkr Maria Kulander  
modbai Mohammad Bagherbandi  
moeton Monique Toratti Lindgren  
mro Maria Radeskog  
mso Mikael Westling Söderström  
mzo Ming Zhao  
naylim Nancy Joy Lim  
nsy Nina Daskalova  
obd Ove Björklund  
pakhan Patrik Harrysson  
pasatr Patrus Athir  
peanon Petra Norlund  
pei Per-Erik Ervasti  
perjee Peter Jenke  
rkm Rolf Källström  
rotalk Robert Algervik  
saawrt Sandra Wright  
sab Anders Brandt  
sahkan Sarah Karlsson  
shr Sören Hector  
sinskf Simon Skytt Dempwolf  
sonsjg Sören Sjöberg  
soyjan Sonny Jakobsson  
ssl Stefan Seipel  
tentamen Tentamen    
thevon Therese Von Braun  
tjo Torsten Jonsson  
toebyo Tove Bylund Grenklo  
ubn Ulf Bengtsson  
upi Ulrika Praski-Ståhlgren  
vealan Veronika Larsson  
yuyshv Yury Shestopalov  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11117 Datorsal 1 11 12
Bollnäs Studieort Bollnäs 0   0
Dugga.se        
Hudiksvall Studieort Hudiksvall 0   0
Norrtälje Studieort Norrtälje 0   0
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
BIG006.28103.20- Livets utveckling 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
BYG312.26600.20- Byggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BYG322.26605.20- Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DV017A.28416.20- Inledande programmering i Java 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dagtid Distans Ortsoberoende
DVG013.28417.20- Excelanvändning för verksamhetsstöd 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG307.28410.20- Algoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG314.28400.20- Introduktion till virtualisering och molntjänster 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG316.28409.20- GIS-systemering och databaser 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG320.28401.20- Programvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG321.28402.20- Funktionell programmering och diskret matematik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG503.28403.20- Objektorienterad design och programmering II 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG507.28412.20- Visualisering och bildbehandling för GIS 10.0hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE422D.28307.19- Fasta tillståndets elektronik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA302.28308.19- Passiva mikrovågskomponenter 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG002.26708.20- Byggnadsfysik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FE112A.21111.20- Företags- och personalekonomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEA210.21153.20- Customer Relationship Management 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.11103.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.41-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.11104.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.11107.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG130.11110.18- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.21101.20- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.21102.20- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG130.21104.20- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.21108.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG130.21113.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.21114.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG140.21130.20- Marknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG140.21133.20- Marknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG220.21118.20- Externredovisning B 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
FEG240.21129.20- Marknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG240.21131.20- Marknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG250.21117.20- Fastighetsvärdering B 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG260.11164.19- Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG261.21122.20- Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG321.21109.20- Externredovisning C 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG321.21110.20- Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG321.21120.20- Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG342.21141.20- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG342.21142.20- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG342.21177.20- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FYX006.28104.20- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FYX006.28105.20- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs
FYX006.28107.20- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Sandviken
FYX006.28108.20- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
HLS07A.22220.20- Svenska som främmande språk, steg I 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IDG025.24104.20- Ledarskap och coaching I 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävle
IDG318.24105.20- Tillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
JU200A.21307.20- Handelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JU216B.21303.20- Entreprenadrätt och upphandling 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG002.21304.20- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
JUG002.21305.20- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
JUG002.21306.20- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
JUG002.21312.20- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
JUG002.21313.20- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
JUG010.21302.20- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
JUG010.21309.20- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG301.21315.20- Civilrätt I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG304.21311.20- Fastighets- och bolagsbeskattning 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
KS710A.27406.20- Kvalitetsstyrning I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MA008C.28215.20- Stokastiska processer 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG051.28205.20- Linjär algebra 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG051.28228.20- Linjär algebra 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende
MAG312.28212.20- Flervariabelanalys 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG315.28216.20- Optimeringslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAX007.28232.20- Basmatematik 3c 10.5hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAX008.28230.20- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Ljusdal
MAX008.28231.20- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAX008.28233.20- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvall
MAX008.28234.20- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Sandviken
MAX008.28235.20- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs
ME563A.26701.20- Grundläggande termodynamik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ME569A.26709.20- Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG009.26509.20- Miljömikrobiologi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG002.26204.20- Underhållsteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
MTG303.26203.20- Maskinelement 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MVG102.14400.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG102.24407.20- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG102.24412.20- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG102.24413.20- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG102.24414.20- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG304.24403.20- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG305.24400.20- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG305.24401.20- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG305.24404.20- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG305.24405.20- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVU305.24416.20- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU305.24417.20- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU305.24419.20- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
NEG001.21200.20- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
NEG001.21202.20- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG001.21205.20- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
NEG001.21206.20- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
OMA303.24324.20- Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA305.24314.20- Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG103.24328.20- Teoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.24305.20- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
OMG502.24312.20- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMG502.24313.20- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.24315.20- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMG512.24310.20- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG512.24311.20- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMG512.24320.20- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMG512.24321.20- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
OMG612.24336.20- Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I 6.0hp v.14-17, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU502.24342.20- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMU502.24343.20- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU512.24344.20- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMU512.24345.20- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMU512.24346.20- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
SAA301.25134.20- Kvalitativa, kvantitativa och kombinerade forskningsmetoder 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
SAA800.25116.20- Examensarbete för masterexamen i socialt arbete 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
SB203B.27310.20- Geodetiska mätinstrument 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBA044.27320.20- Metoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
SBG010.27314.20- Kartografi och CAD 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG031.28609.20- CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.17307.18- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.17312.19- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.17313.19- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.27313.20- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.27314.19- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG071.28605.20- Översiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG305.27306.20- Fastighetsbildningsteknik II 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG307.27315.20- Grundläggande mätningsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG662.27301.20- Geodetisk mätningsteknik 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
ST001A.28208.20- Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ST001A.28236.20- Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoende
ST002A.28237.20- Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoende
ST006A.18203.19- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ST006A.18204.19- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoende
ST006A.18205.19- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoende
ST006A.28209.20- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ST006A.28210.20- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoende
ST006A.28211.20- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Ortsoberoende

Program  
Id Programnamn
JGRVK.19817.18 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp
JGRVK.19817.19 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp
LGÄAY.19634.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
NZBTF.29908.20 Bastermin 31.5hp
NZTBF.19114.19 Tekniskt basår 60.0hp
NZTBF.19116.19 Tekniskt basår 60.0hp
NZTBF.19117.19 Tekniskt basår 60.0hp
NZTBF.19118.19 Tekniskt basår 60.0hp
NZTBF.19119.19 Tekniskt basår 60.0hp
SAENM.AFUT.22090.20 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hp
SASOM.29201.19 Masterprogram i socialt arbete 120.0hp
SASOM.29201.20 Masterprogram i socialt arbete 120.0hp
SGENK.19815.18 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19815.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.18 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.18 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.20 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.18 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.19 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.20 Study Programme in Business Administration 180.0 cr Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.18 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.19 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGIDK.19206.19 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp
SGPAK.19806.19 Human Resources and Labour Relations Programme 180.0 cr Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp
SGSOK.19124.19 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.19 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.19 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.19 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19208.19 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
TAEAA.17079.19 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp
TAEMA.17070.18 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hp
TAGSM.17081.19 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hp
TGAIY.19200.17 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr
TGAIY.19200.18 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr
TGAIY.19200.19 Study Programme in Automation Engineering 180.0 cr
TGBIY.19100.18 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGBIY.19100.19 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.17 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.18 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.18 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.19 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEKY.19105.18 Study Programme in Electrical Engineering 180.0 cr
TGENS.19012.18 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.19 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGIGK.19121.17 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.18 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.19 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGINK.19111.18 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGINK.19111.19 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.17 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.18 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.19 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.HING.19907.18 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.HING.19907.19 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.17 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.18 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.19 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGMCY.19108.17 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMCY.19108.18 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMCY.19108.19 Study Programme in Mechanical Engineering (Co-op) 180.0 cr Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMSK.19101.17 Miljöstrateg 180.0hp
TGMSK.19101.18 Miljöstrateg 180.0hp
TGMSK.19101.19 Miljöstrateg 180.0hp
TGMVY.19122.16 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.17 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.18 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGSAK.19123.18 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
TGSAK.19123.19 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
VAANM.19318.19 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp
VAINM.19317.19 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hp
VGFSK.19002.19 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hp
VGKUS.29321.20 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp
VGSJK.19300.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJU.29330.18 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSJU.29330.19 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSJU.29331.18 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSJU.29331.19 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSJU.29332.18 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSSK.19300.19 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSSK.29301.20 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSSK.29302.20 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSSK.29303.20 Study Programme in Nursing 180.0 cr

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder