Schema
Kurs: FEG240.21176.21-, Marknadsföring B 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2021-01-11 - 2021-07-31
 
Utskrivet: 2021-03-09 05:05:55
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 21, 2021
ATor27 Maj09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp jmn, nsy, tentamen, zaaahi  Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.
2021-03-01

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jmn Jonas Molin  
nsy Nina Daskalova  
tentamen Tentamen    
zaaahi Zahra Ahmadi  

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.20 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
TGINK.19111.19 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder