Schemaguide för kurser inom program
Viktig information!

Kursschema ska finnas tillgängligt senast fyra veckor före kursstart. Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema. Max antal platser i salarna är reglerat av arbetsmiljöskäl och brandskyddsföreskrifter. Antalet får ej överskridas.
Sökning gäller mellan: 2020-08-11 - 2021-02-11 (S20 LPSommar - V21 LPVårtermin)
Det finns ingen programinstans med id: TGMVY.19122.20
KronoX Web 5.1.1 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.