Schemaguide för kurser inom program
Viktig information!

Kursschema ska finnas tillgängligt senast fyra veckor före kursstart. Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema. Max antal platser i salarna är reglerat av arbetsmiljöskäl och brandskyddsföreskrifter. Antalet får ej överskridas.
Sökning gäller mellan: 2021-11-29 - 2022-05-29 (H21 LPHösttermin - V22 LPVårtermin)

Program: Kompletterande pedagogisk utbildning 90.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (LGKOY.19203.21)

Kursscheman

Vid avvikelser gäller i första hand programschemat.

KronoX Web 5.2.0 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.