Schemaguide för fristående kurser och sidoämneskurser
Visar resurser för: Webbuser för inloggning
Viktig information!

Kursschema ska finnas tillgängligt senast fyra veckor före kursstart. Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema. Max antal platser i salarna är reglerat av arbetsmiljöskäl och brandskyddsföreskrifter. Antalet får ej överskridas.
Sökning gäller mellan: 2021-11-29 - 2022-05-29 (H21 LPHösttermin - V22 LPVårtermin)

Kurs: Ledarskap och sociala relationer 5.0hp (UKG516)

KronoX Web 5.2.0 © 2011, KronoX-konsortiet, All Rights Reserved.