Schema
Kurs: PEG314.13119.21-, Fritidspedagogikens kunskapsområde 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-10-21 - 2022-04-20
 
Utskrivet: 2021-10-21 03:04:52
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 45, 2021
0Mån8 Nov09:00-11:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad31520 Kursintroduktion.
Genomgång av studiehandledning. Introduktion av barndomskarta och gruppindelning
2021-06-08
0Tis9 Nov09:00-11:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad33203 Introduktion till vetenskapligt arbete och intervju som metod.2021-06-08
0  13:00-15:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad31520 Föreläsning, Torbjörn Wågstrand
Barn, barndom och samhälle.
2021-07-06
0Fre12 Nov09:00-11:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad33203 Föreläsning, Torbjörn Wågstrand
Fritidshemmets uppdrag över tid, styrdokument.
2021-07-06
0  13:00-15:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad33203 Föreläsning, Torbjörn Wågstrand
Fritidshemmets förutsättningar, dagens läroplan.
2021-07-06
 
Vecka 46, 2021
0Mån15 Nov09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 evaman, tonwad31122 Redovisning av Barndomskarta. Grupp 1 Eva Mattsson
Redovisningen av Barndomskartan max 15 minuter per student.
2021-07-06
0  09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 theosn, tonwad31215 Redovisning av Barndomskarta. Grupp 2 Therese Östlin
Redovisningen av Barndomskartan max 15 minuter per student.
2021-07-06
0  13:00-16:00 LGGLY.FRIT.19636.21 theosn, tonwad31316 Redovisning av Barndomskarta. Grupp 3 Therese Östlin
Redovisningen av Barndomskartan max 15 minuter per student.
2021-08-23
0  13:00-16:00 LGGLY.FRIT.19636.21 evaman, tonwad31122 Redovisning av Barndomskarta. Grupp 4 Eva Mattsson
Redovisningen av Barndomskartan max 15 minuter per student.
2021-07-06
0Fre19 Nov09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 theosn, tonwad31122 Gruppredovisning
Beskriv fritidshemmets historiska utveckling, referera till litteratur
10 minuter/ grupp samt två diskussionsfrågor.
Therese Östlin
2021-06-08
0  09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad31329 Gruppredovisning
Beskriv fritidshemmets historiska utveckling, referera till litteratur
10 minuter/ grupp samt två diskussionsfrågor
Torbjörn Wågstrand
2021-06-08
 
Vecka 47, 2021
0Mån22 Nov10:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 evaman, tonwad  Grupp 1 Besök på Arkiv Gävleborg alt, Zoom. Eva Mattsson2021-07-06
0  13:00-15:00 LGGLY.FRIT.19636.21 evaman, tonwad  Grupp2 Besök på Arkiv Gävleborg alt Zoom, Eva Mattsson2021-07-06
0Tis23 Nov10:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 theosn, tonwad  Grupp 3 Besök på Arkiv Gävleborg alt Zoom Therese Östlin2021-07-06
0  13:00-15:00 LGGLY.FRIT.19636.21 theosn, tonwad  Grupp 4 Besök på Arkiv Gävleborg Therese Östlin2021-07-06
 
Vecka 48, 2021
0Mån29 Nov09:00-11:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad31520 Föreläsning Fritid som diskurs och som innehåll, Torbjörn Wågstrand2021-07-06
0Tor2 Dec09:00-11:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad45203 Examinerande litteraturseminarium 1. Grupp 6-10
Fritid som diskurs och innehåll samt uppföljning av föreläsning
2021-06-08
0  13:00-15:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad45203  2021-06-08
0  13:00-15:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad45203 Examinerande litteraturseminarium 1. Grupp 1-5
Fritid som diskurs och innehåll samt uppföljning av föreläsning
2021-07-06
 
Vecka 49, 2021
0Mån6 Dec09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 evaman, tonwad31524 Examinerande gruppredovisning, Eva Mattsson
Beskriv kulturella mönster i samhället, skola, fritidshem utifrån genus, klass och etnicitet.
Förbered en redovisning på 10 minuter. Sedan ska det också vara 10 minuter till diskussion. Förbered 2 frågor som diskussionsunderlag.
Litteratur :
Barnkonventionen, ungar och medier, Läroplanen

2021-07-06
0  09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 theosn, tonwad31329 Examinerande gruppredovisning, Therese Östlin
Beskriv kulturella mönster i samhället, skola, fritidshem utifrån genus, klass och etnicitet.
Förbered en redovisning på 10 minuter. Sedan ska det också vara 10 minuter till diskussion. Förbered 2 frågor som diskussionsunderlag.
Litteratur :
Barnkonventionen, ungar och medier, Läroplanen
2021-07-06
0Tor9 Dec09:00-11:00 LGGLY.FRIT.19636.21 evaman, tonwad51220 
Examinerande litteraturseminarium 2. Eva Mattsson
Grupp 1-5
Läs Andersson, B. (2014)Falkner, C & Ludvigsson, A. (2016)Halldén, G. (2003) Medtag två diskussionsfrågor till seminariet
2021-07-06
0  13:00-15:00 LGGLY.FRIT.19636.21 evaman, tonwad51220 Examinerande litteraturseminarium 2. Eva Mattsson
Grupp 6-10
Läs Andersson, B. (2014)Falkner, C & Ludvigsson, A. (2016)Halldén, G. (2003) Medtag två diskussionsfrågor till seminariet
2021-07-06
 
Vecka 50, 2021
0Mån13 Dec09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad33203 Introduktion till vetenskapligt skrivande2021-06-09
0Fre17 Dec09:00-12:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad33203 Föreläsning:
Inför vetenskapligt skrivande
2021-06-09
 
Vecka 51, 2021
0Tis21 Dec09:00-16:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad31321 Handledning i Grupp. Torbjörn Wågstrand
Se enskillt schema för tid. Eventuellt blir detta på Zoom
Inlämning av text senast måndag den 20/12 kl 12:00.
2021-07-06
0Tor23 Dec09:00-16:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad31321 Handledning i grupp Vetenskapligt skrivande2021-06-09
 
Vecka 2, 2022
0Tor13 Jan09:00-16:00 LGGLY.FRIT.19636.21 tonwad45203 Ventilering och opponering av vetenspaligt arbete.2021-09-28

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
evaman Eva Mattsson  
theosn Therese Östlin  
tonwad Torbjörn Wågstrand  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
31122 Föreläsningssal 1 31 32
31215 Föreläsningssal 2 31 30
31316 Föreläsningssal 3 31 40
31321 Grupprum 3 31 10
31329 Föreläsningssal 3 31 35
31520 Lärosal 5 31 80
31524 Lärosal 5 31 46
33203 Föreläsningssal 2 33 90
45203 Lärosal 2 45 32
51220 Lärosal 2 51 42

Program  
Id Programnamn
LGGLY.FRIT.19636.21 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn