Schema
Kurs: MTG005.16207.21-, Maskinteknik grundkurs 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-05-19 - 2022-11-18
 
Utskrivet: 2022-05-19 11:36:51
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2022
ALör27 Aug10:00-15:00 TGAIY.19200.18, TGAIY.19200.19, TGIEK.19106.20, TGMCY.19108.21 perblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-27

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
perblt Per Blomqvist  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGAIY.19200.18 Automationsingenjör (Co-op) 180hp
TGAIY.19200.19 Automationsingenjör (Co-op) 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGIEK.19106.20 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp
TGMCY.19108.21 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn