Schema
Kurs: IDG023.14106.21-, Anatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-01-25 - 2022-07-24
 
Utskrivet: 2022-01-25 00:56:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 4, 2022
AFre28 Jan09:00-13:00 SGIDK.19206.21, SGIDK.19207.21 manjon, pei, tentamen81203a Idun Omtentamen 0010 Anatomi och fysiologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-01-20
 
Vecka 8, 2022
ALör26 Feb10:00-13:00 SGIDK.19206.21, SGIDK.19207.21 manjon, pei, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020 Träningslära. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-22
 
Vecka 11, 2022
AFre18 Mar09:00-13:00 SGIDK.19206.21, SGIDK.19207.21 manjon, pei, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0010 Anatomi och fysiologi. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-22
 
Vecka 14, 2022
AFre8 Apr09:00-12:00 SGIDK.19206.21, SGIDK.19207.21 manjon, pei, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020 Träningslära. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-22

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
manjon Malin Johansson  
pei Per-Erik Ervasti  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
81203a Idun Tentamenssal Idun UBS 2 81 150
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGIDK.19206.21 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
SGIDK.19207.21 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn