Schema
Kurs: EEG313.18308.21-, Elektronik och mätteknik 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-01-25 - 2022-07-24
 
Utskrivet: 2022-01-25 00:00:29
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 5, 2022
0Tis1 Feb10:15-12:00 TGAIY.19200.20 enr99514 Tentamensgenomgång, kursvärderingsdiskussion2021-12-01
 
Vecka 8, 2022
ATor24 Feb09:00-14:00 TGAIY.19200.20 enr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2021-10-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
enr Edvard Nordlander  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
99514 Lärosal 5 99 28
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGAIY.19200.20 Automationsingenjör (Co-op) 180hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn