Grafiskt schema
Kurs: ENG019.12513.21-, Engelska (1-30) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Blandad undervisningstid
Datum: 2022-08-17 - 2023-02-16
 
Utskrivet: 2022-08-17 07:17:31
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.33
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Aug
Ej i sökning
Tisdag
16 Aug
Ej i sökning
Onsdag
17 Aug
Datum:2022-08-17 09:00:00 - 2022-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20210824_000000131
Moment:Digital exam with Zoom. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date, to be allowed access to Zoom. This will be an online-exam – for more information see Canvas. Webcam will be used. See www.hig.se/tentamen
Resurser:LGÄLY.ENGE.19622.21, LGÄLY.ENGE.19629.21, LGÄLY.MATE.19623.19, LGÄLY.RELI.19624.19, LGÄLY.RELI.19630.19, LGÄLY.SVEA.19625.19, LGÄLY.SVEA.19631.19, LGÄPY.ENGE.19640.21, LGÄPY.ENGE.19641.21
ENG018.12507.21-, ENG018.12508.21-, ENG019.12501.21-, ENG019.12502.21-, ENG019.12513.21-, ENG019.22510.21-, ENU800.12515.21-
hekkai, kaaths, tentamen
Torsdag
18 Aug
Fredag
19 Aug
Lördag
20 Aug
Söndag
21 Aug

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
hekkai Henrik Kaatari  
kaaths Kavita Thomas  
tentamen Tentamen    

Kurser  
Id Kursnamn
ENG018.12507.21- Engelska för ämneslärare (1-30) 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid
ENG018.12508.21- Engelska för ämneslärare (1-30) 30hp Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid
ENG019.12501.21- Engelska (1-30) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Blandad undervisningstid
ENG019.12502.21- Engelska (1-30) 30hp Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid
ENG019.12513.21- Engelska (1-30) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Blandad undervisningstid
ENG019.22510.21- Engelska (1-30) 30hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Blandad undervisningstid
ENU800.12515.21- Engelska för lärare i gymnasieskolan. Ingår i Lärarlyftet 90.0 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid

Program  
Id Programnamn
LGÄLY.ENGE.19622.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
LGÄLY.ENGE.19629.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
LGÄLY.MATE.19623.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp
LGÄLY.RELI.19624.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp
LGÄLY.RELI.19630.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300.0 hp
LGÄLY.SVEA.19625.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp
LGÄLY.SVEA.19631.19 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300.0 hp
LGÄPY.ENGE.19640.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
LGÄPY.ENGE.19641.21 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.