Schema
Kurs: UKG013.13332.22-, Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-17 - 2023-02-16
 
Utskrivet: 2022-08-17 07:12:37
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2022
0Fre26 Aug09:30-11:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid kfn13111  2022-05-11
 
Vecka 35, 2022
0Tis30 Aug09:00-12:00   paalan51525 Kursstart registrering, genomgång av studiehandledning.2022-05-09
0Ons31 Aug09:00-12:00   ccg, ceaern, dalpen, paalan, theosn  Föreläsning om skolans historia och dess hur-fråga på teknikparken.2022-05-09
0  13:00-16:00   ccg, ceaern, dalpen, paalan, theosn99132 Föreläsning om studieteknik, vetenskapligt skrivande.
2022-05-09
0Fre2 Sep09:00-12:00   kfn41204 Valhall  2022-06-13
 
Vecka 36, 2022
0Tis6 Sep09:00-12:00   ccg, ceaern, paalan, theosn33202 Föreläsning om europaniseringen av det svenska utbildnings-systemet – ett systemskifte och dess konsekvenser för kunskapens och lärarnas roll i ett nutida perspektiv.
2022-05-09
0Tor8 Sep09:00-12:00   paalan31217 Uppgift 1: Skolans historia och funktion Seminarium – examinernade gruppresentation samt gemensam diskussion
Seminarieledare: Paula Larsson
2022-05-23
0  13:00-16:00   paalan, torfro31217 Uppgift 1: Skolans historia och funktion Seminarium – examinernade gruppresentation samt gemensam diskussion
Seminarieledare: Tor Frykmo
2022-05-23
0Fre9 Sep09:00-12:00   ccg, ceaern, paalan, theosn13111 Föreläsning om referenshantering samt om ontologi och epistemologi.2022-05-09
 
Vecka 37, 2022
0Tis13 Sep09:00-12:00   ccg, ceaern, liakaa, paalan, theosn41204 Valhall Föreläsning om olika länders utbildningssystem.2022-05-09
0Tor15 Sep09:00-12:00   paalan31217 Uppgift 2. Genus Seminarium – Examinerande gemensam diskussion samt enskild läslogg
Seminarieledare: Paula Larsson
2022-05-23
0  13:00-16:00   paalan31217 Uppgift 2. Genus Seminarium – Examinerande gemensam diskussion samt enskild läslogg
Seminarieledare: Tor Frykmo
2022-05-23
 
Vecka 38, 2022
0Tis20 Sep09:00-12:00   ccg, ceaern, liakaa, paalan, theosn33202 Föreläsning om didaktiska erfarenheter.2022-05-09
0  13:00-16:00   ccg, ceaern, dalpen, paalan, theosn13111 Föreläsning om läroplansteori och skolan som politiskt styrd verksamhet.
2022-05-09
0Tor22 Sep09:00-12:00   paalan31524 Uppgift 3: Vilka är skolans utmaningar? Seminarium: Examinerande enskild muntlig presentation samt gemensam diskussion
Seminarieledare: Paula Larsson
2022-05-23
0  09:00-12:00   paalan, saalim31217 Uppgift 3: Vilka är skolans utmaningar? Seminarium: Examinerande enskild muntlig presentation samt gemensam diskussion.
Seminarieledare: Sara Lindström
2022-05-31
0  13:00-16:00   paalan, torfro31524 Uppgift 3: Vilka är skolans utmaningar? Seminarium: Examinerande enskild muntlig presentation samt gemensam diskussion
Seminarieledare: Tor Frykmo
2022-05-23
 
Vecka 39, 2022
0Tor29 Sep09:00-16:00   paalan, saalim23213, 51222 Seminarium 4 Skolan som politiskt styrd verksamhet2022-05-31

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ccg Calle Carling  
ceaern Cecilia Eriksson  
dalpen Daniel Pettersson  
kfn Katarina Florin  
liakaa Liya Kalinnikova Magnusson  
paalan Paula Larsson  
saalim Sara Lindström  
theosn Therese Östlin  
torfro Tor Frykmo  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
23213 Lärosal Krusenstjernasalen 2 23 80
31217 Lärosal Läranderum 2 31 24
31524 Lärosal 5 31 46
33202 Föreläsningssal 2 33 90
41204 Valhall Hörsal Valhall 2 41 397
51222 Föreläsningssal 2 51 35
51525 Lärosal 5 51 72
99132 Föreläsningssal 1 99 140

Program  
Id Programnamn
LGGLY.FRIT.19636.22 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
LGGLY.FÖRS.19637.22 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder