Schema
Kurs: SBG342.18605.20-, Gestaltning inom byggd miljö 7,5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 06:16:03
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
ALör21 Aug10:00-14:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 15 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-04-22

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
asaiql Asifa Iqbal  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGSAK.19123.18 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder