Schema
Kurs: SBG131.17312.21-, Geovisualisering i byggd miljö 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-01-25 - 2022-07-24
 
Utskrivet: 2022-01-25 00:22:35
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 6, 2022
AFre11 Feb09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp tjo  Digital omtentamen. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-10-19
0  09:00-13:00   tjo99518 Omtentamen.2022-01-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
tjo Torsten Jonsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
99518 Datorsal 5 99 30

Program  
Id Programnamn
TGSAK.19123.20 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder