Schema
Kurs: SBG111.17200.21-, Introduktion till samhällsplanering och geografi 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-09-23 - 2022-03-22
 
Utskrivet: 2021-09-23 10:34:26
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 39, 2021
0Mån27 Sep09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk, sab, sinskf  Föreläsning. IMRaD.
Länk till Zoom-möte: https://hig-se.zoom.us/j/69496675556
2021-08-26
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Projekthandledning - boka på Canvas. Övrig tid arbeta på egen hand. Zoom2021-06-29
0Ons29 Sep09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Muntlig redovisning av projekt Geografi, Grupp 1, Zoom2021-08-25
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Muntlig redovisning av projekt Geografi, Grupp 2, Zoom2021-08-25
 
Vecka 40, 2021
0Mån4 Okt09:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Planeringshistoria. Zoom2021-06-29
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Projekthandledning - boka på Canvas. Övrig tid arbeta på egen hand. Zoom2021-07-29
0Ons6 Okt09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Projekthandledning - boka på Canvas. Övrig tid arbeta på egen hand. Zoom2021-07-29
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Projekthandledning - boka på Canvas. Övrig tid arbeta på egen hand. Zoom2021-07-07
 
Vecka 41, 2021
0Mån11 Okt09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid heygrw, jmk, liajoo  Markanvändning och planeringsprocess. Zoom
Visualiseringsföreläsning (planskiss) finns på video
2021-09-01
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Exkursion på egen hand i Gävle. Exkursionsguide, frågor och quiz på Canvas.2021-07-07
0Ons13 Okt09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid asaiql, jmk12303, 12305 Rita för hand. Campus. Grupp 1: 12:303 och Grupp 2: 12:3052021-09-07
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid asaiql, jmk12303, 12305 Rita för hand. Campus. Grupp 1: 12:303 och Grupp 2: 12:3052021-09-07
 
Vecka 42, 2021
0Mån18 Okt09:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Projekthandledning - boka på Canvas. Övrig tid arbeta på egen hand. Zoom2021-06-29
0Ons20 Okt09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Muntlig redovisning av projekt Samhällsplanering, Grupp 1, Zoom2021-09-01
0  13:15-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Muntlig redovisning av projekt Samhällsplanering, Grupp 2, Zoom2021-09-01
 
Vecka 43, 2021
0Mån25 Okt11:59-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Inlämning av skriftligt projekt, Canvas.2021-06-29
0Ons27 Okt09:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk  Samhällsbyggnadsdagen. Zoom.2021-06-29
 
Vecka 44, 2021
ATis2 Nov15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid asaiql, jmk, sab, tentamen  Digital tentamen med zoom. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-08-23
 
Vecka 50, 2021
ATis14 Dec09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid asaiql, jmk, sab, tentamen  Digital omtentamen med zoom. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-09-02

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
asaiql Asifa Iqbal  
heygrw Henry Grew  
jmk Janne Margrethe Karlsson  
liajoo Linnéa Jonsson  
sab Anders Brandt  
sinskf Simon Skytt Dempwolf  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12303 Lärosal 3 12 50
12305 Lärosal 3 12 38

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.21 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.HING.19907.21 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.TEKN.19906.21 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGSAK.19123.21 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder