Schema
Kurs: SBG061.28500.21-, Geovetenskap 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 08:08:03
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 20, 2021
0Mån17 Maj09:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, evasan, sab  Projektredovisningar Samhällsplanerarprogrammet [evasan, sab, anwmer]2021-05-13
0  13:15-14:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, evasan, sab  Projektredovisningar Samhällsplanerarprogrammet [evasan, sab, anwmer]2021-05-13
0Tis18 Maj09:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp anwmer, evasan, sab  Projektredovisningar Lantmätarprogrammet [evasan, sab, anwmer]2021-05-13
 
Vecka 21, 2021
0Mån24 Maj10:15-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp evasan  Föreläsning 15: Naturresurser & geokonflikter [evasan]2021-03-23
0  13:15-14:30 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, evasan, sab  Frågestund inför tentamen [evasan, sab, anwmer]2021-03-11
0Tis25 Maj16:59-17:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, evasan, sab  Deadline inlämning av projektrapporter på Canvas [evasan, sab, anwmer]2021-03-11
 
Vecka 22, 2021
AMån31 Maj13:00-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, evasan, sab, tentamen  Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-04-06
 
Vecka 34, 2021
0Tis24 Aug13:00-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, evasan, sab  Omtentamen Geovetenskap (preliminärt)2021-03-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
anwmer Andrew Mercer  
evasan Eva Sahlin  
sab Anders Brandt  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TGLAK.EKJU.19905.19 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp
TGSAK.19123.20 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder