Schema
Kurs: SBG041.18604.20-, Metoder för samhällsplanering och geografi 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:23:57
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
ATor19 Aug15:00-18:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp anwmer, peanon, sab, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas.2021-03-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
anwmer Andrew Mercer  
peanon Petra Norlund  
sab Anders Brandt  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TGSAK.19123.20 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder