Schema
Kurs: SBG021.18502.22-, Samhällsgeografi 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2023-06-06 - 2023-12-05
 
Utskrivet: 2023-06-06 15:28:54
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2023
AOns16 Aug09:00-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid jmk, tentamenTentamenslokal Digital tentamen i datorsal på campus – du får inte använda egen dator. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo: www.hig.se/tentamen2022-06-02

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jmk Janne Margrethe Karlsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGSAK.19123.22 Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder