Schema
Kurs: SBG004.18604.18-, Gestaltning inom byggd miljö 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2019-09-21 - 2020-03-20
 
Utskrivet: 2019-09-21 19:47:40
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 39, 2019
0Ons25 Sep10:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, leastr31530 F7: Arkitektur och funktion2019-09-03
0  11:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, leastr31530 S32019-09-03
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp heygrw, tjo99518 Ö7: Utformning av eget kvarter2019-09-03
0Fre27 Sep10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, tjo11320 F8: Foto2019-09-03
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, tjo  Ö8: Fotoövning2019-09-03
 
Vecka 40, 2019
0Ons2 Okt10:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, leastr12305 F9: Upplevelser av arkitektur2019-08-26
0  11:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, leastr12305 S42019-08-26
0  13:15-15:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, tjo99518 Ö9: Utformning av byggnader2019-09-03
0Tor3 Okt10:15-11:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, leastr31530 F10: Arkitektur och ekologiskt byggande2019-09-03
0  11:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, leastr31530 S52019-09-03
 
Vecka 41, 2019
0Ons9 Okt08:15-10:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw99133 F11: Kulturmiljö och gestaltning2019-08-26
0  10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, tjo11115, 11117 Ö11: Illustrator2019-08-26
0Fre11 Okt10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, tjo11121, 11122 Ö12: Photoshop montage2019-08-26
 
Vecka 42, 2019
0Ons16 Okt10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, tjo99518 Ö13: SketchUp2019-08-26
0Fre18 Okt10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, tjo11318 Ö13: SketchUp2019-08-26
 
Vecka 43, 2019
0Ons23 Okt10:15-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, heygrw, leastr11320 F12: Presentation i ord och bild2019-08-26
 
Vecka 44, 2019
0Tor31 Okt09:00-12:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, evasan, heygrw, leastr, tjo11318 Presentation Opposition Poster2019-08-26
0  13:15-16:15 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp asaiql, evasan, heygrw, leastr, tjo11318 Presentation Opposition Poster2019-08-26

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
asaiql Asifa Iqbal  
evasan Eva Sahlin  
heygrw Henry Grew  
leastr Lena Steffner  
tjo Torsten Jonsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11115 Datorsal 1 11 12
11117 Datorsal 1 11 12
11121 Datorsal 1 11 16
11122 Datorsal 1 11 14
11318 Ateljé samhällsbyggnad 3 11 0
11320 Föreläsningssal 3 11 36
12305 Lärosal 3 12 38
31530 Lärosal 5 31 80
99133 Föreläsningssal 1 99 90
99518 Datorsal 5 99 30

Program  
Id Programnamn
TGSAK.19123.17 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder