Schema
Kurs: PSG301.15303.19-, Arbets- och organisationspsykologi 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2019-10-23 - 2020-04-22
 
Utskrivet: 2019-10-23 04:04:12
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2019
0Ons23 Okt09:15-12:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag13302  2019-04-30
0Fre25 Okt09:15-12:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag51325  2019-04-29
 
Vecka 44, 2019
0Tis29 Okt13:15-16:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag33302  2019-04-30
0Ons30 Okt09:00-16:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag51222  2019-04-29
0Tor31 Okt09:15-11:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, siejeg33302  2019-10-17
0  12:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag51525 Pluggstuga2019-10-17
 
Vecka 45, 2019
AOns6 Nov09:00-13:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-03
 
Vecka 49, 2019
0Tis3 Dec13:15-15:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, siejeg31215 Tentamensgenomgång2019-08-23
 
Vecka 2, 2020
AFre10 Jan09:00-13:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-03

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
lialag Linda Langeborg  
siejeg Signe Jernberg  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
13302 Föreläsningssal 3 13 59
31215 Föreläsningssal 2 31 36
33302 Föreläsningssal 3 33 60
51222 Föreläsningssal 2 51 35
51325 Lärosal 3 51 72
51525 Lärosal 5 51 72
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGPAK.19806.18 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder