Schema
Kurs: PSG301.15301.20-, Arbets- och organisationspsykologi 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:08:45
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
ATis17 Aug08:00-23:59 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-08-19
AOns18 Aug00:00-23:59 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-08-19
ATor19 Aug00:00-23:59 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-08-19
AFre20 Aug00:00-12:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp lialag, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-08-19

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
lialag Linda Langeborg  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
SGPAK.19806.19 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder