Schema
Kurs: OMG512.24311.21-, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:37:41
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 21, 2021
AMån24 Maj09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 cr annoln, bresjd, jonold, tentamen  Onlinetentamen med zoom, sker i mindre grupper på fm. och em. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2021-05-11
ATis25 Maj09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 cr annoln, bresjd, tentamen, toebyo  Onlinetentamen med zoom, fördelat i mindre grupper på fm och em. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2021-05-07
 
Vecka 22, 2021
0Ons2 Jun09:00-16:30   annoln, bresjd  Examinationsseminarium projektplan, sker via Zoom2021-01-29
0Tor3 Jun09:00-16:30   annoln, bresjd  Examinationsseminarium projektplan, sker via Zoom2021-01-29
 
Vecka 33, 2021
AOns18 Aug09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 cr annoln, bresjd, jonold, tentamen  Onlinetentamen med zoom, sker i mindre grupper på fm. och em. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2021-05-11
ATor19 Aug09:00-11:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp, Study Programme in Nursing 180.0 cr annoln, bresjd, tentamen, toebyo  Onlinetentamen Vetenskapsteori med stöd av zoom, fördelat i mindre grupper på fm och em. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2021-05-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
annoln Annakarin Olsson  
bresjd Britt-Marie Sjölund  
jonold Johan Olerud  
tentamen Tentamen    
toebyo Tove Bylund Grenklo  

Program  
Id Programnamn
VGSJK.29301.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJU.29330.19 Study Programme in Nursing 180.0 cr
VGSJU.29331.19 Study Programme in Nursing 180.0 cr

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder