Schema
Kurs: MAX007.18233.19-, Basmatematik 3c 10.5hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2019-10-23 - 2020-04-22
 
Utskrivet: 2019-10-23 04:58:31
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2019
0Ons23 Okt08:30-10:10 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn12108 Matematik, föreläsning 15, repetition, grupp A, grupp B2019-02-16
0  10:30-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik, räkneövning 15, grupp A, grupp B2019-10-04
 
Vecka 44, 2019
AMån28 Okt09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn, tentamen81203a Tentamen 0010. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-10-21
0Ons30 Okt08:30-10:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn12108 Matematik,föreläsning 1, grupp A, grupp B2019-02-05
0  10:30-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik,räkneövning 1, grupp A, grupp B2019-02-05
 
Vecka 45, 2019
0Mån4 Nov08:30-10:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn12108 Matematik,föreläsning 2, grupp A, grupp B2019-02-16
0  10:30-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik, räkneövning 2, grupp A, grupp B2019-10-04
0Ons6 Nov13:00-14:45 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn12108 Matematik,föreläsning 3, grupp A, grupp B2019-02-16
0  15:00-16:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik,räkneövning 3, grupp A, grupp B2019-03-02
0Fre8 Nov10:15-11:45 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99501d, 99513, 99516 Matematik, problemlösning i 4-grupper, grupp A, grupp B2019-10-01
 
Vecka 46, 2019
0Mån11 Nov08:15-10:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn12108 Matematik,föreläsning 4, grupp A, grupp B2019-10-17
0  15:00-16:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99322 Matematik,räkneövning 4, grupp A, grupp B2019-10-17
0Tor14 Nov09:00-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99322 Matematik, föreläsning 5 och räkneövning 5, grupp A, grupp B2019-03-02
0Fre15 Nov10:30-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99501d, 99513, 99516 Matematik, problemlösning i 4-grupper, grupp A, grupp B2019-09-06
 
Vecka 47, 2019
0Tor21 Nov13:00-16:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99322 Matematik, föreläsning 6 och räkneövning 6, grupp A, grupp B2019-10-17
0Fre22 Nov10:30-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99501d, 99513, 99516 Matematik, problemlösning i 4-grupper, grupp A, grupp B2019-09-06
ALör23 Nov10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0010. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-20
 
Vecka 48, 2019
0Tis26 Nov09:00-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99322 Matematik, föreläsning och räkneövning 7, grupp A, grupp B2019-10-17
0Tor28 Nov09:00-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99322 Matematik,föreläsning och räkneövning 8, grupp A, grupp B2019-10-17
0Fre29 Nov10:00-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99501d, 99513, 99516 Matematik, problemlösning i 4-grupper, grupp A, grupp B2019-09-06
 
Vecka 49, 2019
0Tis3 Dec10:15-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn12108 Matematik, föreläsning 9, grupp A, grupp B2019-10-17
0Ons4 Dec08:30-10:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik, räkneövning 9, grupp B2019-10-17
0  10:15-11:45 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik, räkneövning 9, grupp A2019-10-17
0Tor5 Dec08:30-10:15 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99131 Matematik, föreläsning och räkneövning 10, grupp A, grupp B2019-10-17
0  10:30-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99418 Matematik, föreläsning och räkneövning 10, grupp A, grupp B2019-10-17
0Fre6 Dec08:30-10:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99501d, 99516, 99613 Matematik, problemlösning i 4-grupper, grupp A, grupp B2019-02-12
 
Vecka 50, 2019
0Mån9 Dec08:30-10:05 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn12108 Matematik, föreläsning 11, grupp A, grupp B2019-10-17
0  10:30-12:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik,räkneövning 12, grupp A, grupp B2019-02-16
0Ons11 Dec13:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik, föreläsning 12, grupp A, grupp B2019-10-17
0  15:15-16:30 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn99516 Matematik, räkneövning 12, grupp A, grupp B2019-10-17
ALör14 Dec10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0010. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-20
 
Vecka 51, 2019
AMån16 Dec09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn, tentamenTentamenslokal Tentamen 0002. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-20
 
Vecka 2, 2020
ALör11 Jan10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0002. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-20
 
Vecka 5, 2020
ALör1 Feb10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hp hlm, radedn, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0002. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
hlm Helena Lindström  
radedn Raymond Edgren  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
12108 Föreläsningssal Lilla Jadwigasalen 1 12 61
81203a Tentamenssal UBS 2 Högskolan i Gävle, Idun hus 81 150
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99322 Lärosal 3 99 48
99418 Labbsal basår ATM 4 99 48
99501d Grupprum 5 99 12
99513 Grupprum 5 99 18
99516 Lärosal 5 99 56
99613 Lärosal 6 99 20
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
NZTBF.19118.19 Tekniskt basår 40.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder