Schema
Kurs: MAG527.18254.22-, Matematikdidaktik för ämneslärare 20.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
Datum: 2023-01-29 - 2023-07-28
 
Utskrivet: 2023-01-29 06:38:36
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 9, 2023
ATor2 Mar09:00-14:00 Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid, Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid maeehn, mrc, tentamen, yuoasnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-08-04

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
maeehn Marie Ehlin  
mrc Mirko Radic  
tentamen Tentamen    
yuoasn Yukiko Asami Johansson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
KPU7Y.MATE.19651.22 Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
KPUGY.MATE.19653.22 Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik 60.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder