Schema
Kurs: MAG345.18209.22-, Geometri och statistik ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 7.5 hp Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2023-06-06 - 2023-12-05
 
Utskrivet: 2023-06-06 13:53:39
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2023
ATis22 Aug09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid anawak, mrc, tentamen, toyolnTentamenslokal Salstentamen på campus. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Tentamensinfo och tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2022-11-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
anawak Anna Wahlbeck  
mrc Mirko Radic  
tentamen Tentamen    
toyoln Tommy Olsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
LGGLY.GRUN.19639.21 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder