Schema
Kurs: MAG330.18228.19-, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
Datum: 2019-10-23 - 2020-04-22
 
Utskrivet: 2019-10-23 04:50:01
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2019
0Tor24 Okt09:00-12:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp mrc, yuoasn11321, 99516, 99518 Innedag för distansstudenterna. Obligatorisk närvaro i Gävle2019-06-11
0  13:00-17:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp mrc, yuoasn11321, 99131, 99514 Innedag för distansstudenterna. Obligatorisk närvaro i Gävle2019-06-11
 
Vecka 45, 2019
AMån4 Nov09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp mrc, tentamen, yuoasnTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Sal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-19
 
Vecka 2, 2020
AFre10 Jan09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp mrc, tentamen, yuoasnTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Sal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-19

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
mrc Mirko Radic  
tentamen Tentamen    
yuoasn Yukiko Asami Johansson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11321 Lärosal 3 11 32
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99514 Lärosal 5 99 28
99516 Lärosal 5 99 56
99518 Datorsal 5 99 30
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
LGGRY.FÖRS.19616.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19617.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder