Schema
Kurs: MAG324.18227.19-, Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
Datum: 2019-12-06 - 2020-06-05
 
Utskrivet: 2019-12-06 18:33:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 2, 2020
0Tor9 Jan09:00-17:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp ias, mrc99131, 99322 Innedagen. Obligatorisk närvaro i Gävle2019-09-10

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ias Iiris Attorps  
mrc Mirko Radic  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99322 Lärosal 3 99 48

Program  
Id Programnamn
LGGRY.FÖRS.19617.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder